Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

26-01-2022 h

Lejernes LO Hovedstaden – LLO søger en studentermedhjælper til administrative opgaver

 • Mangler du et studenterjob på 10-15 timer om ugen?
 • Vil du gerne arbejde et sted med gode kolleger, gode stemninger, ordentlige forhold og en hæderlig løn?
 • Så søg jobbet som studentermedhjælper.
   

Vi mangler en kollega, der i 10-15 timer om ugen blandt andet kan hjælpe med at besvare og sortere henvendelser fra vores 36.000 medlemmer, tage mod vores medlemmer, når de kommer til møder og lave andre administrative opgaver.
 
Fleksible arbejdstider. Efter en måneds ansættelse vil du få mulighed for at arbejde delvist hjemmefra og her lægge din arbejdstid efter dit eget ønske.

Du får gode kolleger, ordentlig løn og du kommer til at få kontakt med en masse mennesker, der er glade for din hjælp.

Vi bor lige ved Rådhuspladsen. Vi er 31 medarbejdere – når du bliver ansat 32 – og vi har det godt med hinanden.

Send din ansøgning til Dina Herzalla på mail: dih@lloh.dk eller ring og hør mere.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende, men vi skal have din ansøgning senest den 7. februar.

Læs mere om os på: www.lloh.dk

Læs mere…
19-01-2022 h

Støttepartier stejler over ny lejelov: Frygter huslejestigninger for tusindvis af lejere

Efter advarsler fra LLO om risiko for omfattende huslejestigninger for tusindvis af lejere kræver både Enhedslisten, SF og Radikale ændringer af regeringens forslag til en ny lejelov. Der er ingen grund til panik, lyder det beroligende svar fra professor, mens ministeren vil sende tvisten til domstolene.

https://www.altinget.dk/by/artikel/lejere-advarer-detalje-i-stort-lovkompleks-kan-foere-til-store-huslejestigninger

 

Læs mere…
18-01-2022 h

Til nye medlemmer af LLO: Driftsforstyrrelser på LLOs medlemssystem

Når du har meldt dig ind på LLOs hjemmeside, er det meningen, at du straks derefter modtager en bekræftelsesmail.

Dette sker desværre ikke på grund af softwareproblemer, som dog er løst, senest 1. februar.

Vi beklager ulempen. Hvis du savner din bekræftelsesmail, kan du blot sende os en mail, så bekræfter vi dit medlemskab.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
17-01-2022 h

Coronanyt fra LLO Hovedstaden

En del af LLO Hovedstadens medarbejdere er ramt af corona.

Du kan derfor opleve længere svartider på telefon og mail.

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
13-01-2022 h

Guide til det årlige beboermøde

Guiden til det årlige beboermøde er nu udsendt til alle bebeorrepræsentationer.

Hvis du, som formand, ikke har modtaget guiden, kan det være fordi, vi ikke har din mailadresse - og den vil vi meget gerne have opdateret. Så send den til os på info@lloh.dk

Husk at anføre jeres medlemsnummer og dit fulde navn, adresse og tlf. nr.

Hvis du har modtaget guiden men ikke længere er formand vil også gerne have en opdatering på hvem der er den nye formand i jeres forening.

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål til guiden.

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
04-01-2022 h

LLOHs medarbejdere arbejder hjemmefra

De fleste af vores medarbejdere arbejder hjemme efter ønske fra myndighederne. Derfor kan du som medlem opleve lidt længere svartider.

Hjemsendelsen betyder, at megen intern kommunikation bliver forsinket.

Af samme årsag er sekretariatet indtil videre lukket for besøgende.

Du kan kan  komme i kontakt med os på telefon (33 11 30 75)  eller på mail (info@lloh.dk) og vores åbningstider og muligheder for tidsbestilling til rådgivning er helt som de plejer. Se www.lloh.dk

Vi gør alt, hvad vi kan, for at situationen ikke skal få indvirkning på din oplevelse med LLO.

Venlig hilsen

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
29-10-2021 h

LLO fik foretræde for Boligudvalget

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden og Anders Svendsen, Chefjurist i LLO Danmark, havde tirsdag foretræde for Folketingets Indenrigs- og boligudvalg. 

Her var de givet muligheden for at uddybe LLO’s høringssvar til forslaget om ændringer af parallelsamfundspakken (indførelsen af forebyggelsesområder), hvor  politikerne efterfølgende stillede spørgsmål.

 

Tak til udvalget for at give LLO muligheden og tak for gode spørgsmål.

Læs mere…
27-10-2021 h

Debat mandag 1. november: Et København for unge?

Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København

København vokser hurtigere og hurtigere, og vi hører ofte om især unge, der ønsker at bo og studere i Købehavn. – Men er det realistisk? Hvordan får vi lavet en sammenhængende by, der kan følge med tilflytningen, når det handler om billige boliger, sundhed og kulturfaciliteter?

Mandag 1. november inviterer Solidaritet til debat om Københavns udvikling med gæster fra den venstreorienterede side af borgerrepræsentationen og fra flere interesseorganisationer med stor indsigt i, hvordan man laver et sundt, levende og økonomisk tilgængeligt byliv.

DEBATPANELET:

 • Jonas Neivelt, formand for SF Vanløse
 • Karina Vestergaard, gruppeformand for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen
 • Alternativet, TBA
 • Claus Høite, direktør for Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden
 • Jakob Juhl Pedersen, direktør for DGI i Storkøbenhavn
 • Mads Øbakke, medlem af bestyrelsen, i Danske Studerendes Fællesråd

Journalist Rachid Moutiq fra Solidaritet er mødeleder og styrer debatten.

PÅ AFTENEN:

17:00 -18: Velkommen + Byudvikling

18:00 -18.15: Pause

18.15 -18.45: Partierne får lov at præsentere deres kæpheste og diskutere dem

18.45 -19: Pause

19.00 -19.30: Spørgsmål fra salen og videre debat

HVOR OG HVORNÅR:

Debatten finder sted i København mandag 1. november i Medborgerhuset på Kapelvej 44, 2200 København N. Vi starter klokken 17:00, så kom gerne lidt før.

Link: Debat mandag 1. november: Et København for unge? - Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København - Solidaritet

Læs mere…
12-10-2021 h

Boligudspil med socialt ansvar

Regeringens boligudspil ”Tættere på II – Byer med plads til alle” har det helt rigtige fokus på almene boliger, blandede byer, hvor folk rent faktisk har råd til at bo. 

I LLO glæder vi os over udspillet, glæder os over en boligpolitik hvor boliger ikke blot anses som en handelsvare, men som noget, helt almindelige mennesker skal kunne leve og bo i. 

Konkret foreslår regeringen at etablere en fond for blandede byer på 10 milliarder kroner, der frem til 2035 skal understøtte opførelsen af billige almene boliger, til tusindvis af familier i landets store byer. Forslaget vil føre til hele 22.000 nye almene boliger, foruden de allerede planlagte -typisk 80-90 kvadratmeter lejlighed til ca. 8.000 kroner om måneden. 

Desuden vil regeringen: 

 • • Afsætte midler til både midlertidig og permanent huslejenedsættelser til boliger for socialt udsatte for at imødegå den stigende hjemløshed. 
 • • Undersøge en hurtigere etablering af 4.000 nye studieboliger, eksempelvis i Nordhavn i København. 
 • • Oprette en særlig ansøgningspulje på 1 milliard kroner, der skal gøre det muligt for almene boligorganisationer at købe private udlejningsboliger og omdanne dem til almene boliger. 
 • • Undersøge muligheden for at etablere en helt ny og mere solidarisk andelsboligform, og give et alternativ til valuarvurderingen, som gør andelsboligerne væsentligt dyrere. 

I LLO deler vi visionen om, at alle skal kunne bo i byen, og vi deler grundpræmissen om, at almene boliger er en vigtig forudsætning for dette. Derfor glædes vi over, at regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for både at projektere og rent faktisk at bygge almene boliger. Vi hilser derfor nedsættelsen af en taskforce, der skal sikre at allerede planlagte og besluttede almene boliger opføres. 

For LLO er det afgørende at folk med helt almindelige jobs ikke skal slås om de ca. 20% almene boliger i de store byer. Vi hilser derfor en forhøjelse af andelen af almene boliger velkommen, ligesom vi imødeser arbejdet med en særlig og relativ billig andelsboligform – noget der potentielt kan få stor betydning i f.eks. København, hvor andelssektoren, der er den mest dominerende boligform i dag udgør 30% af boligmassen. 

Landsformand for LLO, Helene Toxværd, udtaler: 

”LLO hilser Regeringens boligudspil velkomment – det er både visionært og tiltrængt og et godt skridt på vejen til byer med plads til alle... Skal vi drysse lidt malurt i bægeret, så er det i forhold til den private udlejningssektor – hvor vi savner et tilsvarende visionært opgør med liberalisering af huslejen, både i forhold til den frie leje for ejendomme opført efter 1991 og en noget mere håndfast politik overfor huslejestigninger som følge af moderniseringer!” 

Læs mere…
04-10-2021 h

Kongresudtalelse, LLO´s ordinære kongres 2021

Kongresudtalelsen fra LLO´s ordinære kongres afholdt den 2 og 3 oktober 2021

Læs mere…
15-09-2021 h

Opdateret vejledning om beboermøder ifm. coronavirus

Fra d. 1 september 2021 ophæves de sidste restriktioner for ”konferencer og møder” som ministeriet omtaler i bilag 3, nr. 3 i den endelige aftale om yderligere udfasning af restriktioner af d. 11. juni 2021.

Indtil 1.september er der fortsat restriktioner, som det fremgår af aftalen:

 • Ingen grænse for antal deltagere
 • Fortsat krav om Coronapas
 • Arealkrav og afstandskrav
 • Værnemidler
 • Sundhedsplan

Folketingets aftale kan læses her:

Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf (justitsministeriet.dk)

Når restriktionerne ophæves, anbefaler LLO Hovedstaden, at man igen holder møde, og har man ikke holdt møde under coronaepidemien bør mødet holdes allerede til efteråret. Selvom der ikke længere er krav til mødet, anbefaler LLO Hovedstaden,

 • At man møder ved fuldmagt hvis man er syg eller har symptomer
 • At man bruger håndsprit
 • At man har et gyldigt coronapas

Hvis man ønsker at møde ved fuldmagt har LLO Hovedstaden tidligere lavet en skabelon, som kan findes her:

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

LLO Hovedstadens generelle guide til afholdelse af beboermøde blev sendt ud til alle vores beboerrepræsentationer i januar 2021. Hvis man ønsker den gensendt, kan man rette henvendelse til info@lloh.dk

Læs mere…
20-08-2021 h

LLO: Tre misforståelser, der florerer i debatten om Blågårdssagen

Forældre står til at blive smidt ud ad deres hjem i Blågårdssagen. Den firkantede en kilometersregel har central betydning i sagen, der netop er blevet anket af lejerne i Østre Landsret. Derfor skal der ryddes op i nogle misforståelser i debatten, skriver Anders Svendsen.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser