Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

27-09-2022 h

Begrænsning af lejestigninger som følge af stigning i Nettoprisindekset

Folketinget vedtog i sidste uge forslaget om at begrænse lejestigninger som følge af regulering med nettoprisindeks (NPI).

Vedtagelsen er kulminationen på et langstrakt lobbyarbejde, initieret og drevet af LLO – sammen med en lang række beboerrepræsentationer og lejere.

Den vedtagne lov giver udlejere lov til at regulere lejen med 4 % i 2022 og 2023 – eller med mere, hvis de kan dokumentere, at deres udgifter er steget mere. Begrænsningen gælder kun i forhold til den samlede leje og kun i lejeforhold, hvor der står i kontrakten, at lejen kan reguleres med NPI. Begrænsning gælder ikke andre steder. Udlejerne kan altså fortsat varsle stigninger til indvendig og udvendig vedligeholdelse efter det fuld NPI, som lige nu ligger på 9 %. De kan også varsle forbedringer som hidtil.

I dette link kan man se lovteksten Til lovforslag nr. L 210, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (Loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) (folketingstidende.dk)

Annonceringen af loven, det man kalder bekendtgørelsen, kommer senere i denne uge.

Lige nu henvender et rekordstort antal lejere sig til LLOHs sekretariat – de fleste om netop NPI, men mange lejere er generelt utrygge i denne tid. Derfor har vores medarbejdere helt ekstraordinært travlt.

Er du i tvivl om, hvorvidt din lejekontrakt er omfattet af stigninger i NPI og dermed også af det nye loft, så skal du først tjekke din lejekontrakt. Hvis din lejekontrakt siger, at lejen reguleres med nettoprisindekset (det står typisk i lejekontraktens §11) så er du også dækket af loftet.

Varsler din udlejer alligevel stigninger på mere end 4 %, er det en god idé at kontakte LLO.

Venlig hilsen

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
22-09-2022 h

Fire highlights fra Folketingets vedtagelse af huslejeloftet

Folketinget vedtog i dag d. 22.9.2022 et meget omtalt huslejeloft, som LLO har kæmpet hårdt for hele året, og som nu endelig er på plads. Vi har her samlet fire highlights fra anden og tredjebehandlingen af lovforslaget.

Læs mere…
22-09-2022 h

LLOh lukket torsdag og fredag i uge 38

Kære medlemmer

Da vores medarbejdere skal på studietur, holder sekretariatet lukket torsdag d. 22.9.22 fra kl. 13 og fredag d. 23.9.22.

Vi er tilbage for fuldt blus, mandag d. 26.9.22.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
21-09-2022 h

Bagud med huslejen? Vigtigt at en afdragsordning laves rigtigt!

Er dine boligudgifter steget markant eller er du af andre årsager endt i en situation, hvor du i en periode ikke kan betale din husleje? – så prøv at læse disse råd:

  • Hvis du er tvunget til at vælge mellem, hvilke regninger du skal betale, så prioriter din husleje. Anden gæld kan ikke medføre, at du skal fraflytte din lejebolig. Ved anden gæld kan du i stedet forsøge at indgå afdragsordninger.
  • Det er altid bedre at skylde banken penge, end at lade være med at betale husleje. Hvis du ikke betaler husleje, kan du meget hurtigt stå uden bolig (se LLOs film om hvad der sker, hvis man ikke betaler sin husleje)
  • Hvis du ikke kan låne penge i banken eller af venner eller familie, så kan du forsøge at indgå en afdragsordning med din udlejer.

Hvis du står i en situation, hvor du har brug for at lave en afdragsordning med din udlejer som følge af ovenstående, er det vigtigt den laves på den rigtige måde, så begge parter ved, hvad de har at forholde sig til.

Tilbagebetalingsperioden er sat til 10 måneder, som svarer til den periode fogedretterne kan tvinge en kreditor til at acceptere.

 

Kontakt os!

Hvis din udlejer truer dig med ophævelse eller opsigelse, så kontakt din lokale LLO-afdeling så hurtigt som muligt. Vi har åbne telefoner for lejere, der har akutte problemer med deres boliger. Og vi svarer på mails.

Her finder du vores formular til en afdragsordning, som du kan præsentere din udlejer for. Vær opmærksom på, at dette kun er et forslag, som kan ændres, hvis du og din udlejer finder en ordning, der passer jer bedre.

 

Læs mere…
21-09-2022 h

LLO i Folketingets boligudvalg om huslejeloftet

To repræsentanter fra LLO, direktør i LLO Hovedstaden, Claus Højte, og chefjurist i LLO, Anders Svendsen, deltog i tirsdagens eksperthøring i Indenrigs- og Boligudvalget om L 210 - Lovforslag om loft over huslejestigninger, hvor de begge fremførte LLO´s saglige argumenter for, hvorfor huslejeloftet bør indføres, og hvor stor betydning dette har for op imod 180.000 lejeboliger.

Vi afventer med spænding torsdagens afstemning, hvor vi håber på at der stemmes for lovforslaget.

Høringen kan ses her.

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides.

Læs mere…
20-09-2022 h

Søg aktivitetsstøtte hos Realdania

Har jeres boligforening en god ide? Så kan I søge om støtte hos Realdania.

Realdania vil støtte fællesaktiviteter opstået under coronatiden med puljen ”'De nye folkerum' – Fra tomrum til hjerterum i coronatiden”. Puljen er på to millioner kroner.

Puljen kan søges af foreninger, grupper af frivillige og NGO’er. Det er muligt at søge op til 100.000 kroner per projekt eller aktivitet.

Læs mere her

 

 

Læs mere…
20-09-2022 h

Unge, studerende og enlige forsørgere rammes hårdt af inflationen

Siden efteråret 2021 er forbrugerpriserne steget væsentligt. Den seneste måling fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen i august 2022 gennemsnitligt på tværs af indkøb oplevede priser, som var hele 8,9 pct. højere end året før. Og for nogle af de mest nødvendige varegrupper er prisstigningerne endnu større, skriver BL i deres seneste analyse. Kilde

Rådighedsbeløbet blandt de almene grupper har ændret sig mærkbart pga. de markante prisstigninger i samfundet

BL opgør i analysen ”Konsekvenser af inflationen for de almene beboere”, hvordan specielt visse grupper blandt de almene beboere har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen, i hvor høj grad de er bekymrede over udviklingen samt kortlægger udviklingen i antallet af udsættelser i almene boliger.  

Læs mere…
09-09-2022 h

Hvordan undgår du en unødvendig dyr varmeregning?

Med september måned gik vi ind i efteråret. Når temperaturen falder tænder vi typisk for varmen. Men hvad er den bedste og mest energieffektive måde at opvarme på?

Se vores film om jævn opvarmning og følg nedenstående råd.

1. Jævn opvarmning er bedst.

Radiatorer i samme rum bør indstilles ens.

2. Tænd radiatorer i alle rum

Tænd for alle radiatorer. Jo flere radiatorer du har tændt, jo mindre varm skal radiatoren være for at holde den ønskede temperatur. Det er derfor billigere at holde samme temperatur med 3 radiatorer end med 1 radiator.

3. Tjek om radiatoren og temperaturcensoren er fri

Det er en god ide at tjekke, at ingen af dine radiatorer er overdækkede eller står bag for eksempel møbler, radiatorskjulere og gardiner. Det forhindrer nemlig varmen i at komme ud i rummet og gør at censoren måler forket.

4. Sluk for varmen når du lufter ud

Husk at slukke for radiatorerne, når du lufter ud.

5. Sørg for kort og heftigt gennemtræk

Når du lufter ud, skal du i de kolde måneder gøre det kort og med stort gennemtræk.

6. Brug evt. tæpper eller en varm sweater, så du selv nemmere kan holde varmen.

Læs mere…
08-09-2022 h

Hvad siger udlejerne til et loft over huslejen?

Formand i Danske Udlejere, Kjeld Frederiksen, mener i ramme alvor, at de lejere, som står til at stige i husleje pga. nettoprisindekseringen, bør gå til deres arbejdsgiver og kræve mere i løn, da lønningerne stiger lige så meget som inflationen!

Hør LLO´s saglige bemærkninger, når Claus Højte, Direktør i LLO Hovedstaden, svarer formanden for Danske Udlejere.

Læs mere…
07-09-2022 h

Aftalen om huslejeloft hastebehandles nu

Aftalen om huslejeloft tog et stort skridt nærmere at blive til virkelighed i dag. Indenrigs- og boligministeriet kunne nemlig oplyse at forslaget om huslejeloft vil blive hastebehandlet i Folketinget.

En hastebehandling kræver at ¾ af Folketinget accepterer, at lovforslaget behandles.

Kun partierne Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har været decideret imod en hastebehandling. Venstre og Dansk Folkeparti er ikke med i aftalen, men har ikke protesteret imod at loven sættes til afstemning hurtigere end normalt.

Landsformand Helene Toxværd udtaler i den anledning:

”Det er meget glædeligt, at Folketinget vil hastebehandle lovforslaget. Det gør, at forslaget har langt større mulighed for at træde i kraft og dermed hjælpe de mange bekymrede lejere i de ca. 180.000 private lejeboliger, som står til at blive ramt af huslejestigninger på omkring 10%.”

”I LLO havde vi naturligvis håbet på en bred aftale om at beskytte lejerne. Når det ikke kunne lade sig gøre, så er vi glade for at Venstre og Dansk Folkeparti i hvert fald ikke stiller sig i vejen for at hjælpe de lejere, som vil opleve en lettelse ved aftalen.”

Anledning til bekymring

Hun fortsætter ”Det er skuffende at Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance decideret modarbejder huslejeloftet, og stemmer imod en hastebehandling. Det giver anledning til bekymring om hvilken boligpolitik, som der føres efter et valg.”

Hun afslutter: ”Med indførelsen af huslejeloftet ophørte lejelovsforliget. Det er derfor et helt åbent spørgsmål hvilken boligpolitik, der vil blive ført efter et valg, herunder om huslejeloftet vil blive rullet tilbage. Vi ved endnu ikke hvor partierne står.”

 

Læs mere…
06-09-2022 h

Danskerne bakker op om huslejeloft

Mediet Ejendomswatch har undersøgt danskernes holdning til huslejeloftet. Forslaget har overvældende opbakning I den danske befolkning.

”Kun 20 pct. af befolkningen er i mod forslaget. Vi er selvfølgelig glade for, at opbakningen er så bred. Men vi havde også forventet det,” siger Anders Svendsen, chefjurist hos Lejernes Landsorganisation, til EjendomsWatch.

Læs artiklen her:  (kræver abonnement)

 

Læs mere…
18-08-2022 h

Lejestigninger efter nettoprisindeks

Kære lejer

  • Dette er relevant for dig, hvis du har en boliglejekontrakt, der gør det muligt at regulere din leje efter Nettoprisindekset

Som du formentlig har hørt i medierne, er LLOs indsats for at få begrænset lejestigninger, som følge af stigningerne i nettoprisindekset, på nippet til at lykkes. LLO har arbejdet på dette siden maj måned.

Statsministeren meldte tirsdag morgen ud, at regeringen vil indføre et loft på stigningerne på 4 % i hver af de to kommende år.

Der tegner sig allerede nu et flertal i Folketinget for at begrænse stigningerne – på den ene eller anden måde.

Som bekendt ligger djævlen i detaljen og vi afventer spændt, hvad der kommer ud af forhandlingerne i Folketinget – forhandlinger LLO arbejder for at påvirke.

Der er flere spørgsmål, der skal besvares, fx hvem der omfattes - er det også dem, der allerede har fået sat lejen op, eller er det kun fremtidige stigninger?

LLO vil selvfølgelig i den kommende proces arbejde for, at det bliver den mest vidtgående løsning, så så mange lejere som muligt bliver omfattet.

Nettoprisindekseringer forekommer i en række forskellige aftaler fordelt på ejendomstyper. Det kan fx både ske i en udlejet ejerlejlighed, i en gennemgribende moderniseret lejlighed i en udlejningsejendom eller i en nyopført ejendom taget i brug efter 31.12.91. Fælles for dem er, at det kræver en særskilt aftale, typisk i lejeaftalens §11. Det skal altså stå i din lejekontrakt, hvis din udlejer må regulere efter Nettoprisindekset.

Udlejernes forening, Ejendom Danmark, er meget utilfreds med det kommende indgreb. Deres væsentligste argument er, at deres udgifter også stiger. Det er helt korrekt, men slet ikke i samme størrelsesorden som ti de procent, mange huslejer vil stige. Renser man inflationen for stigninger i energipriserne og priserne for uforarbejdet mad, så ligger stigningen på omkring 5 % (det er det man kalder kerneinflationen). 

Da lejerne selv betaler varmen og da der ikke indgår madudgifter i driften af ejendomme, så er 4 % ikke en dårlig stigning. Især ikke når man tager i betragtning, at lejen i privat udlejning i gennemsnit fra 1991-2021 er steget med det dobbelte af inflationen. For udlejerne har de sidste 30 har været gode år. Meget gode endda.

Før en lov kan vedtages, skal indgrebet forhandles på plads og der kan ske mange ændringer undervejs. Så snart vi har et nogenlunde klart billede af, hvordan lovgivningen kommer til  at se ud, udsender vi information om det.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv har en aftalt nettoprisindeksering i din kontrakt eller er i tvivl om, hvad du skal gøre, er du altid velkomment til at rette henvendelse til os.

Venlig hilsen

Claus Højte 

Direktør

Hovedstaden

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser