Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

27-10-2021 h

Debat mandag 1. november: Et København for unge?

Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København

København vokser hurtigere og hurtigere, og vi hører ofte om især unge, der ønsker at bo og studere i Købehavn. – Men er det realistisk? Hvordan får vi lavet en sammenhængende by, der kan følge med tilflytningen, når det handler om billige boliger, sundhed og kulturfaciliteter?

Mandag 1. november inviterer Solidaritet til debat om Københavns udvikling med gæster fra den venstreorienterede side af borgerrepræsentationen og fra flere interesseorganisationer med stor indsigt i, hvordan man laver et sundt, levende og økonomisk tilgængeligt byliv.

DEBATPANELET:

 • Jonas Neivelt, formand for SF Vanløse
 • Karina Vestergaard, gruppeformand for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen
 • Alternativet, TBA
 • Claus Høite, direktør for Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden
 • Jakob Juhl Pedersen, direktør for DGI i Storkøbenhavn
 • Mads Øbakke, medlem af bestyrelsen, i Danske Studerendes Fællesråd

Journalist Rachid Moutiq fra Solidaritet er mødeleder og styrer debatten.

PÅ AFTENEN:

17:00 -18: Velkommen + Byudvikling

18:00 -18.15: Pause

18.15 -18.45: Partierne får lov at præsentere deres kæpheste og diskutere dem

18.45 -19: Pause

19.00 -19.30: Spørgsmål fra salen og videre debat

HVOR OG HVORNÅR:

Debatten finder sted i København mandag 1. november i Medborgerhuset på Kapelvej 44, 2200 København N. Vi starter klokken 17:00, så kom gerne lidt før.

Link: Debat mandag 1. november: Et København for unge? - Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København - Solidaritet

Læs mere…
12-10-2021 h

Boligudspil med socialt ansvar

Regeringens boligudspil ”Tættere på II – Byer med plads til alle” har det helt rigtige fokus på almene boliger, blandede byer, hvor folk rent faktisk har råd til at bo. 

I LLO glæder vi os over udspillet, glæder os over en boligpolitik hvor boliger ikke blot anses som en handelsvare, men som noget, helt almindelige mennesker skal kunne leve og bo i. 

Konkret foreslår regeringen at etablere en fond for blandede byer på 10 milliarder kroner, der frem til 2035 skal understøtte opførelsen af billige almene boliger, til tusindvis af familier i landets store byer. Forslaget vil føre til hele 22.000 nye almene boliger, foruden de allerede planlagte -typisk 80-90 kvadratmeter lejlighed til ca. 8.000 kroner om måneden. 

Desuden vil regeringen: 

 • • Afsætte midler til både midlertidig og permanent huslejenedsættelser til boliger for socialt udsatte for at imødegå den stigende hjemløshed. 
 • • Undersøge en hurtigere etablering af 4.000 nye studieboliger, eksempelvis i Nordhavn i København. 
 • • Oprette en særlig ansøgningspulje på 1 milliard kroner, der skal gøre det muligt for almene boligorganisationer at købe private udlejningsboliger og omdanne dem til almene boliger. 
 • • Undersøge muligheden for at etablere en helt ny og mere solidarisk andelsboligform, og give et alternativ til valuarvurderingen, som gør andelsboligerne væsentligt dyrere. 

I LLO deler vi visionen om, at alle skal kunne bo i byen, og vi deler grundpræmissen om, at almene boliger er en vigtig forudsætning for dette. Derfor glædes vi over, at regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for både at projektere og rent faktisk at bygge almene boliger. Vi hilser derfor nedsættelsen af en taskforce, der skal sikre at allerede planlagte og besluttede almene boliger opføres. 

For LLO er det afgørende at folk med helt almindelige jobs ikke skal slås om de ca. 20% almene boliger i de store byer. Vi hilser derfor en forhøjelse af andelen af almene boliger velkommen, ligesom vi imødeser arbejdet med en særlig og relativ billig andelsboligform – noget der potentielt kan få stor betydning i f.eks. København, hvor andelssektoren, der er den mest dominerende boligform i dag udgør 30% af boligmassen. 

Landsformand for LLO, Helene Toxværd, udtaler: 

”LLO hilser Regeringens boligudspil velkomment – det er både visionært og tiltrængt og et godt skridt på vejen til byer med plads til alle... Skal vi drysse lidt malurt i bægeret, så er det i forhold til den private udlejningssektor – hvor vi savner et tilsvarende visionært opgør med liberalisering af huslejen, både i forhold til den frie leje for ejendomme opført efter 1991 og en noget mere håndfast politik overfor huslejestigninger som følge af moderniseringer!” 

Læs mere…
07-10-2021 h

LLO Hovedstaden skifter sagssystem – derfor holder vi lukket i uge 43

I LLO Hovedstaden opretter vi hvert år 3.000 sager, hvor vi repræsenterer medlemmer over deres udlejer eller ved en sag i et nævn. Det kræver god teknik at holde styr på sagerne, hvor der er mange frister, der skal overholdes.

Derfor har vi anskaffet et nyt sagssystem til afløsning for det gamle, som er modent til udskfitning. I uge 43 holder vi lukket for at overføre sager fra det gamle til det nye system og alle medarbejdere er med i processen. Vi har lukket for telefonrådgivning og for personlige møder, men har du en akut situation, så send os en mail på info@lloh.dk – så kontakter vi dig.

Vi beklager ulejligheden – som desværre er uundgåelig.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
04-10-2021 h

Kongresudtalelse, LLO´s ordinære kongres 2021

Kongresudtalelsen fra LLO´s ordinære kongres afholdt den 2 og 3 oktober 2021

Læs mere…
15-09-2021 h

Opdateret vejledning om beboermøder ifm. coronavirus

Fra d. 1 september 2021 ophæves de sidste restriktioner for ”konferencer og møder” som ministeriet omtaler i bilag 3, nr. 3 i den endelige aftale om yderligere udfasning af restriktioner af d. 11. juni 2021.

Indtil 1.september er der fortsat restriktioner, som det fremgår af aftalen:

 • Ingen grænse for antal deltagere
 • Fortsat krav om Coronapas
 • Arealkrav og afstandskrav
 • Værnemidler
 • Sundhedsplan

Folketingets aftale kan læses her:

Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf (justitsministeriet.dk)

Når restriktionerne ophæves, anbefaler LLO Hovedstaden, at man igen holder møde, og har man ikke holdt møde under coronaepidemien bør mødet holdes allerede til efteråret. Selvom der ikke længere er krav til mødet, anbefaler LLO Hovedstaden,

 • At man møder ved fuldmagt hvis man er syg eller har symptomer
 • At man bruger håndsprit
 • At man har et gyldigt coronapas

Hvis man ønsker at møde ved fuldmagt har LLO Hovedstaden tidligere lavet en skabelon, som kan findes her:

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

LLO Hovedstadens generelle guide til afholdelse af beboermøde blev sendt ud til alle vores beboerrepræsentationer i januar 2021. Hvis man ønsker den gensendt, kan man rette henvendelse til info@lloh.dk

Læs mere…
20-08-2021 h

LLO: Tre misforståelser, der florerer i debatten om Blågårdssagen

Forældre står til at blive smidt ud ad deres hjem i Blågårdssagen. Den firkantede en kilometersregel har central betydning i sagen, der netop er blevet anket af lejerne i Østre Landsret. Derfor skal der ryddes op i nogle misforståelser i debatten, skriver Anders Svendsen.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
21-06-2021 h

LLO støtter sin svenske søsterorganisation: stop liberaliseringen af huslejen

Lejernes Landsorganisation (LLO) støtter sin svenske søsterorganisation, Hyresgästföreningen, som kæmper imod en liberalisering af lejeboligmarkedet.

Den svenske regerings forslag om liberalisering af huslejerne (såkaldt fri leje) ved nybyggeri, minder om den danske model for fri husleje, som blev indført i 1992, -en model som har været en katastrofe for de blandede byer i Danmark.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Vi vil på det kraftigste advare imod at gøre i Sverige, som man har gjort her i Danmark.” 

Hun fortsætter:

”Nybyggeriet i Danmark er så dyrt, at boligerne ikke er til at betale for almindelige mennesker. Når kun de rigeste samfundsgrupper har råd til at bo i byerne, så får man velhaver-ghettoer, hvor man kun møder andre velhavende. I Danmark er fri leje derfor en væsentlig hindring for at få byer for alle”

Fri leje: Store huslejestigninger

Selvom man ”kun” indfører fri leje i nybyggeri, skal man ikke regne med, at det løser problemerne, mener Helene Toxværd:

”Nogle mener, at sætter man huslejen fri på nybyggeri, så vil huslejen på sigt rette sig og føre til flere og betalbare boliger... Men kigger man på udviklingen i Danmark, så vil man se, at denne løsning i hvert fald ikke har virket i de sidste 29 år.”

Hun afslutter: 
”Hvis problemet er mangel på boliger og mangel på boliger der er til at betale, så er frigivelse af huslejen ikke løsningen. Frigivelse af huslejen fører erfaringsmæssigt ikke til flere betalelige lejeboliger, men først og fremmest til flere og mere velpolstrede udlejere.”.

Fakta: 

Odense, Aarhus og Aalborg, har i gennemsnit 27 pct. af de private udlejningsboliger med fri leje.  I København og Frederiksberg er det i gennemsnit 21 pct. af de private lejeboliger,
som har fri lejefastsættelse. 

DREAM (2012) skønner, at huslejekonsekvensen af fri lejefastsættelse vil
være en gennemsnitlig huslejestigning på godt 62 pct. på landsplan.
I København samt Københavns omegn skønnes en huslejestigning på hhv.
101 og 87 pct., hvis huslejerne sættes fri.

(Kilde: Ekspertudvalgets rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 55 og 96)

LLO Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

 

Læs mere…
16-06-2021 h

Har du problemer med at komme igennem til os på telefonen – så læs her

Hvis du gerne vil igennem til os uden lang ventetid, kan du med fordel ringe om eftermiddagen
Rigtigt mange af LLOHs medlemmer vælger nemlig at ringe til os, så snart vores rådgivning åbner kl. 10. Det kan give kø på telefonerne.
Vi forsøger at bemande telefonerne, så vi kan tage mod alle opkald, men det kan være vanskeligt at forudse, hvor stort behovet er.

Du kan også med fordel sende os en mail, hvis dit opkald fx drejer sig om kontingentbetaling eller ændringer i dit medlemskab. Skriv til info@lloh.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer.

Venlig hilsen Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
16-06-2021 h

Nye kontingentsatser for enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden

På repræsentantskabsmødet d. 12.6.2021, blev det besluttet at regulere kontingentprisen for enkeltmedlemmer. Priserne er for et halvt års medlemskab.

Kontingentsatserne er pr. 1/7 2021:

LLO - Basis:  565 kr.
LLO - Plus:    895 kr.
LLO - Ekstra: 1325 kr.
LLO - Kerne:  565 kr.

For LLO – Erhverv er priserne for et halvt års medlemskab:

LLO - Basis-Erhverv:  1130 kr.
LLO - Plus-Erhverv:    1790 kr.
LLO - Ekstra-Erhverv: 2650 kr.
LLO - Kerne-Erhverv:  1130kr.

Læs mere…
09-06-2021 h

Blackstonepakken virker - Udlejernes skræmmekampagne gjort til skamme

EjendomDanmark skriver i en pressemeddelse, at deres medlemmer har lidt et værditab på omkring 20%. Men de officielle tal fra Danmarks Statistik viser alene et fald på 7%.

Læs mere her

Læs mere…
03-06-2021 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 12. juni afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Tilmelding til repræsentantskabet er afsluttet. Det betyder, at har du ikke allerede tilmeldt dig, så kan du ikke deltage.

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal behandle. Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

Der er stillet 3 forslag, dem er der linket til herunder:

1. Kontingentforslag enkeltmedlemmer: Forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer.pdf

2. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde:
Forslag til vedtægtsændring §8.3.pdf

3. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt enkeltmedlemsmøde:
Forslag til vedtægtsændring §6.3.pdf

Du kan læse forslagene her:

1.Kontingentforslag enkeltmedlemmer:

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/7 2021

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.325 kr. (nuværende 1.300 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 895 kr. (nuværende 875 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige kontingent til 565 kr. (nuværende 555 kr.)

Motivation

Stigningen svarer til 2 % og skal dække stigninger i LLO Hovedstadens omkostninger.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at enkeltmedlemskontingentet for LLO Ekstra udgør en brøkdel af det beløb, man som lejer vil skulle betale, hvis man opsøger en af de nettjenester, som udbyder hjælp til indbringelse af sager om pengebeløb. Her betales der typisk mellem 30 og 50 % af det indvundne beløb i honorar. For en sag om lejens størrelse med en nedsættelse på fx 20.000 kr. om året vil honoraret til den pågældende nettjeneste udgøre mellem 6.000 og 10.000 kr.

Det er således bestyrelsens holdning, at enkeltmedlemskontingentet, også efter den foreslåede stigning, er meget konkurrencedygtigt.

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vedtage reguleringen


2. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde:

Bestyrelsens begrundede forslag til vedtægtsændring – vedrørende afholdelse af digitale repræsentantskabsmøder.

LLOHs nugældende vedtægter vedr. repræsentantskabsmødet:

§ 8 Repræsentantskabsmødet

8.1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i april måned. På dette møde fastlægges de overordnede retningslinjer for organisationens virke.

8.2. Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt af formanden, med angivelse af tid og sted, med mindst 4 ugers varsel. Formanden er ansvarlig for, at Landsorganisationen underrettes med angivelse af tid og sted. Deltagelse i repræsentantskabsmødet kan kun ske ved forudgående tilmelding, senest 14 dage før mødets afholdelse.

8.3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse
Valg af
Formand
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Statsautoriseret revisor

8.4. Formanden vælges i ulige år for 2 år ad gangen.

8.5. Repræsentantskabsmødet godkender forretningsorden for mødet.

8.6. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal fremsættes skriftligt,
med forslagsstillerens underskrift, til formanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 dage før mødet.

8.7. Repræsentantskabet tager beslutning ved simpel stemmeflerhed i de på dagsordenen anførte sager. Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, medmindre 3 tilstedeværende stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.

8.8. Der føres en protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet, der underskrives af dirigenten og formanden, og som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på repræsentantskabsmødet passerede.
Udskrift heraf tilsendes bestyrelsen og Landsorganisationen ligesom udskriften bekendtgøres på hjemmesiden.

8.9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen eller 25 repræsentanter fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsordenen. Mødet skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

8.10. Repræsentantskabsmødet, eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, vælger delegerede og suppleanter til Landsorganisationens kongres.

Bestyrelsens forslag til en ny § 8.3. med henblik på at undgå, at organisationen – f.eks. på grund af en international pandemi – afskæres fra at træffe nødvendige beslutninger.

Der er tale om en kompetence som bestyrelsen ekstraordinært tillægges i krisesituationer. Og i disse tilfælde skal bestyrelsen tydeligt informere om hvordan deltagelse, og/eller skriftlig godkendelse skal ske, ligesom der skal benyttes systemer, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse, samt gennemførelse af de enkelte dagsordenens-punkter finder sted på betryggende måde.

Efter 8.2 Tilføjes:

8.3. Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der på grund af særlige omstændigheder, f.eks. en længerevarende sundhedsmæssig krise, kan indkaldes til et elektronisk repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet kan i dette tilfælde afvikles helt eller delvist digitalt.
Bestyrelsen kan tilsvarende ekstraordinært beslutte helt at udskyde mødet, således at alene regnskab og kontingentfastsættelse udsendes til repræsentantskabet til skriftlig godkendelse. Bestyrelsen skal i dette tilfælde indkalde til et fysisk repræsentantskabsmøde, med henblik på gennemførelse af udsatte punkter, så snart som situationen igen tillader dette.


Den øvrige nummerering konsekvensrettes således den nuværende 8.3 bliver til 8.4 etc.
.

 

3. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt enkeltmedlemsmøde:

Bestyrelsens begrundede forslag til vedtægtsændring – vedrørende afholdelse af digitale enkeltmedlemsmøder.

LLOHs nugældende vedtægter vedr. enkeltmedlemsmødet:


§ 6. Møder i enkeltmedlemsgruppen

6.1. Ordinært møde afholdes hvert år i 1. kvartal.

6.2. Ordinære møder indkaldes af bestyrelsen gennem ”Vi lejere” med minimum 4 ugers varsel fra udgivelsen.

6.3. Ekstraordinært møde skal desuden afholdes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært møde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

6.4. Enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret ved enkeltmedlemsgruppens møder. Hvert medlem er 1 stemme.

6.5. På det ordinære møde afholdes valg til repræsentantskabet.

6.6. Der skal vælges mindst 10 repræsentanter til repræsentantskabet. Herudover kan vælges et repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 1.000 medlemmer, fastsat ud fra medlemstallet på indkaldelsestidspunktet. Valget gælder indtil næste ordinære møde.

6.7. Valg til repræsentantskabet skal foregå ved skriftlig afstemning, når en afstemning er nødvendig.

6.8. Adgang uden stemmeret har bestyrelsen, samt de af den indbudte personer.

Bestyrelsens forslag til en ny § 6.3. med henblik på at undgå, at organisationen – f.eks. på grund af en international pandemi – afskæres fra at vælge delegerede fra enkeltmedlemsgruppen, til repræsentantskabsmødet.

Der er tale om en kompetence som bestyrelsen ekstraordinært tillægges i krisesituationer. Og i disse tilfælde skal bestyrelsen tydeligt informere om hvordan deltagelse skal ske, ligesom der skal benyttes systemer, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse, samt gennemførelse af valg af delegerede, finder sted på betryggende måde.


Forslag om mulighed for digitale enkeltmedlemsmøder:

Efter § 6.2 tilføjes:

6.3. Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der på grund af særlige omstændigheder, f.eks. en længerevarende sundhedsmæssig krise, kan indkaldes til et elektronisk møde i enkeltmedlemsgruppen. Mødet i enkeltmedlemsgruppen kan i dette tilfælde afvikles helt eller delvist digitalt.
Den øvrige nummerering konsekvensrettes således den nuværende 6.3 bliver til 6.4 etc
.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser