Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

01-02-2021 h

Claus Højte 25 år i LLO Hovedstaden

Mandag den 1. februar kan Direktør Claus Sahl Højte fejre 25 års jubilæum i LLO Hovedstaden.

En egentlig festligholdelse af dagen tillader Coronasituationen desværre ikke…

- men Landsorganisationen ønsker Claus et KÆMPE TILLYKKE med jubilæet

- og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Landsformand 

Læs mere…
29-01-2021 h

Lejernes LO Hovedstaden er lukket for fysiske møder

På baggrund af myndighedernes krav afholder Lejernes LO Hovedstaden ikke fysiske møder til og med 28 februar 2021.

Vi tilbyder i stedet telefonmøder eller virtuelle møder via Teams.

Ønsker du et møde, kan du som altid ringe til os på 33 11 30 75 eller sende en mail på info@lloh.dk

Læs mere…
08-01-2021 h

Corona og medlemsservice

Vi har åben men LLO Hovedstaden har efter ønske fra myndighederne hjemsendt vores medarbejdere.

Det betyder for dig som medlem, at det kan være vanskeligt at få kontakt med bestemte medarbejdere og at kommunikationen bliver forsinket.

Det er desuden ikke muligt at møde op i LLO Hovedstadens sekretariat uden aftale

Vi beklager ulejligheden og håber at corona-situationen hurtigt ændrer sig.

Læs mere…
06-01-2021 h

Guide til det årlige beboermøde

Guiden til det årlige beboermøde er nu udsendt til alle bebeorrepræsentationer. Hovednyhederne er anbefalinger til hvordan man afvikler fuldmagtsmøder og den nye bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

Hvis du, som formand, ikke har modtaget guiden, kan det være fordi, vi ikke har din mailadresse - og den vil vi meget gerne have opdateret. Så send den til os på info@lloh.dk

Husk at anføre jeres medlemsnummer og dit fulde navn, adresse og tlf. nr.

Hvis du har modtaget guiden men ikke længere er formand vil også gerne have en opdatering på hvem der er den nye formand i jeres forening.

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål til guiden.

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
21-12-2020 h

LLO Hovedstadens anbefalinger til afholdelse af beboermøder. 21. december 2020

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler, at man indtil videre ikke holder fysiske møder.
Vi anbefaler i stedet, at man afholder såkaldte fuldmagtsmøder.
Se her, hvordan man afholder et beboermøde i en privat udlejningsejendom via fuldmagter.

https://www.lloh.dk/nyheder/vis-nyheder?Action=1&NewsId=775&M=NewsV2&PID=3140

Du kan altid ringe til LLO Hovedstaden, hvis du har spørgsmål til afholdelse af møder.

Læs mere…
21-12-2020 h

Beboermøder og corona

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder indtil videre, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Myndighedernes anbefalinger og opfordringer til borgerne ændres løbende. Hold dig orienteret på www.coronasmitte.dk

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.

For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:

1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2021 fastsættes til 502 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 42 kr.pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader pr. 1/1 2021
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.

Hvis en eller flere lejere  protesterer over, at mødet afholdes pr. fuldmagt, så er man desværre nødt til at aflyse det. Mødet kan så indkaldes senere, når corona-epidemien er overstået. Hvis I aflyser mødet, skal I meddele udlejer det – og grunden til aflysningen.

Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden
 

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020

Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af møder
pga. risikoen for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen, der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen.

Når det igen er muligt, vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes på normal vis.

FULDMAGT
Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 502 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fuldmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

Underskrift:_________________________________________

 


 

Læs mere…
21-12-2020 h

Glædelig jul og godt nytår

 

2020 har budt på store fremskridt for lejerne i Danmark, med ny og bedre lejelovgivning. Den nye lovgivning er ikke kommet af sig selv. Den er kommet på baggrund af en meget stor indsats fra aktive lejere, lejertillidsfolk – og fra LLO.

2020 har også budt på mange udfordringer for LLO Hovedstadens medlemsservice, på grund af coronaepidemien. Vi håber, at 2021 byder på en oplukning af samfundet. Så snart det sker, står LLO Hovedstaden klar med åbne døre.

Medarbejderne i LLO Hovedstaden ønsker hermed medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

Læs mere…
14-12-2020 h

Har du problemer med at komme igennem til os på telefonen – så læs her

Hvis du gerne vil igennem til os uden lang ventetid, kan du med fordel ringe om eftermiddagen
Rigtigt mange af LLOHs medlemmer vælger nemlig at ringe til os, så snart vores rådgivning åbner kl. 10. Det kan give kø på telefonerne.
Vi forsøger at bemande telefonerne, så vi kan tage mod alle opkald, men det kan være vanskeligt at forudse, hvor stort behovet er.

Du kan også med fordel sende os en mail, hvis dit opkald fx drejer sig om kontingentbetaling eller ændringer i dit medlemskab. Skriv til info@lloh.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer.

Venlig hilsen Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
08-10-2020 h

Det årlige repræsentantskabsmøde i LLO Hovedstaden er afholdt

Under trygge forhold og stor afstand mellem vores medlemmer afviklede vi d. 26.9.2020 vores årlige repræsentantskabsmøde i LLOH.

Som et nyt tiltag havde bestyrelsen valgt at afholde mødet på en lørdag.
Det gav tid og mulighed for at have gruppearbejde og debat om formiddagen, inden den formelle del af dagsorden gik i gang om eftermiddagen.
Bestyrelsen havde på forhånd defineret 3 debatgrupper som vores medlemmer kunne vælge sig ind i.

Det blev en god dag, hvor der blev diskuteret lystigt på kryds og tværs af medlemsgrupperne og mange deltagere tilkendegav bagefter, at det havde været produktivt at mødes med andre aktive lejere og dele viden.
Der blev bl.a. diskuteret vores medlemmers ønsker til LLOHs politiske arbejde fremover og ønsker til servicen i LLOH.
Bestyrelsen har noteret de mange gode forslag og vil arbejde videre med dem i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

På repræsentantskabsmødet takkede formand Helene Toxværd alle LLOHs tillidsfolk, for deres daglige arbejde i LLOHs medlemsejendomme.

Læs mere…
08-10-2020 h

Nye kontingentpriser for enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden

På repræsentantskabsmødet d. 26.9.2020, blev det besluttet at hæve kontingentprisen for enkeltmedlemmer.
Priserne er for et halvt års medlemskab og svarer til en stigning på ca. 2%
Stigningen træder i kræft pr. 1.10.2020 og fordeler sig således:

LLO - Basis: 555 kr.
LLO - Plus:   875 kr.
LLO - Ekstra: 1300 kr.
LLO - Kerne: 555 kr.

For LLO – Erhverv er priserne for et halvt års medlemskab:

LLO - Basis-Erhverv: 1110 kr.
LLO - Plus-Erhverv:  1750 kr.
LLO - Ekstra-Erhverv: 2600 kr.
LLO - Kerne-Erhverv: 1110 kr.

Læs mere…
16-09-2020 h

Corona og medlemsservice

LLO Hovedstaden har efter ønske fra myndighederne hjemsendt halvdelen af vores medarbejdere i en rotationsordning.
Det betyder for dig som medlem, at det kan være vanskeligt at få kontakt med bestemte medarbejdere og at kommunikationen bliver forsinket.
Det er desuden ikke muligt at møde op i LLO Hovedstadens sekretariat uden aftale
Vi beklager ulejligheden og håber at corona-situationen hurtigt ændrer sig.

Venlig hilsen

Claus Højte  

Direktør

Hovedstaden

 

 

Læs mere…
16-09-2020 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 26. september afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Tilmelding til repræsentantskabet er afsluttet. Det betyder, at har du ikke allerede tilmeldt dig, så kan du ikke deltage.

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal behandle. Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

1.

Forslag om stigning i kontingent for beboerrepræsentationer

Bestyrelsen for Lejernes LO Hovedstaden indstiller til repræsentantskabsmødet at vedtage følgende forslag:

”Kontingentsatser for beboerrepræsentationer i privat udlejning, tilknyttet LLO Hovedstaden, fastsættes pr. 1. april 2021 som følger

Fra 3 til 7 lejemål pr. lejemål 1.110 kr. årligt
Fra 8 til 22 lejemål i alt 8.000  kr. årligt
Tillæg for lejemål fra 23 til 100 pr. lejemål 380 kr. årligt
Tillæg for lejemål ud over 100 pr. lejemål 316 kr. årligt

Kontingentet reguleres hvert år pr. 1/4 efter nettoprisindekset, første gang i 2022. Dog reguleres beløbet for 3-7 lejemål, så det til enhver tid svarer til kontingentet for kernemedlemmer i LLOH

De nye kontingentsatser vedtages under den forudsætning, at Boligministeren inden udgangen af 2020 udsender ny bekendtgørelse om fastsættelse af et årligt maksimalbeløb for lejernes betaling til beboerrepræsentationen på 500 kr.”

 

Eksempler på kontingent efter forslaget

For 25 lejere: 8.000 + 3*380= 9.140 kr. om året

For 45 lejere: 8.000 + 23*380= 16.740 kr. om året

For 120 lejere: 8.000+ 78*380+20*316= 38.960 kr. om året

(se oversigten sidst i forslaget, hvoraf fremgår forskellen mellem det foreslåede og eksisterende kontingent)

Forslaget ændrer kontingentet fra det nuværende, som har disse satser:

Fra 3 til 6 lejemål pr. lejemål 1.090 kr. årligt
Fra 7 til 22 lejemål i alt 6.747 kr. årligt
Tillæg for lejemål fra 23 til 100 pr. lejemål 296 kr. årligt
Tillæg for lejemål ud over 100 pr. lejemål 246 kr. årligt

Motivation for forslaget

Stigningen i kontingentet er muliggjort af Folketinget

Den 30. januar 2020 indgik Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti et forlig om ændringer i lejelovene (det såkaldte Blackstone-forlig) Som en del af forliget besluttede forligspartierne, at det fremover skal være muligt for en beboerrepræsentation at opkræve op til 500 kr. om året fra hver enkelt lejer (hæves fra 353 kr.). Forligspartierne ønskede at styrke lejernes mulighed for at søge bistand. Forligsteksten er udsendt sammen med bestyrelsens årsberetning.

Den nye bekendtgørelse om beboerrepræsentationer, som udmønter forliget, forventes offentlig gjort i begyndelsen af september 2020. For en sikkerheds skyld tager dette kontingentforslag højde for, hvis  dette ikke skulle ske inden udgangen af 2020. Kommer der ikke inden udgangen af 2020 en ny bekendtgørelse, sker der således ikke ændringer i LLO Hovedstadens kontingent for beboerrepræsentationer ud over den sædvanlige, årlige regulering efter nettoprisindekset.

Om økonomi

Siden 2005 er lønningerne i Danmark steget med 39 %. I samme periode har nettoprisindekset (som LLOH siden 2001 har brugt til regulering af foreningskontingentet) udviklet sig med 19 %. (Kilde: Danmarks Statistik). Der  er opstået et hul i LLOH´s indtægter – et hul, som vi delvist har dækket ved at lave enkeltmedlemskontingentet om – til den ordning, vi har nu, med kategorier. Det har løftet indtægten med næsten 1 mio. om året, sådan at enkeltmedlemmerne nu betaler en større del af de ressourcer, de forbruger. At vi har hævet enkeltmedlems kontingentet hvert år i samme takt som lønningerne, har også bidraget til dette. Ikke desto mindre er gabet mellem stigninger i lønninger og foreningskontingentet blevet så stort,  at det påvirker driften: LLOH har en presset medlemsrådgivning og ikke de fornødne organisatoriske muskler.

Status på foreningsservice i LLOH og medarbejdersituationen i LLOH

LLOH har en presset medlemsservice. Der er  for lange svartider i henvendelser og sager, telefonservicen er ikke god nok, selv om der i de sidste år er brugt stigende ressourcer på den. I 2005 havde LLOH 24.000 foreningsmedlemmer – i dag har vi 29.500. Ventetid og langs sagsbehandlingstid er et problem for LLOHs tilknyttede  foreninger, som er rygraden i LLOH, især beboerrepræsentationerne.

Det forløbne år har vist, at LLOH kan nå langt både i medlemstilfredshed og anerkendelse af det politiske arbejde– LLOHs beboerrepræsentationer føler sig godt tilpas med, at de har været en vigtig del af hele det sidste års politiske projekt – men de klager helt forståeligt over den lange svartid.

Det store arbejdspres har medført store overarbejdspukler og pressede medarbejdere i sekretariatet – en situation, der ikke  er holdbar på længere sigt. Med den nuværende situation risikerer vi opsigelser fra nøglemedarbejdere og dermed tab af vigtig, specialiseret viden. I dag handler LLOH på bagkant af begivenhederne, vi afventer, at beboerrepræsentationerne kommer til os med problemer, hvilket ikke helt harmonerer med beboerrepræsentationernes ønsker. De ønsker, at vi er mere proaktive.

Dette er der brug for

Lejelovsforliget af 30. januar 2020 siger, at beløbet til beboerrepræsentationerne  kan hæves  til 500 kr. om året  for at give lejerne flere muligheder for at stå op imod udlejerne.  Det giver LLOH mulighed for at iværksætte  en række tiltag,  som kan gøre os til en bedre forening for beboerrepræsentationerne. Hvilke tiltag, der skal igangsættes, skal diskuteres på repræsentantskabets møde. Den følgende liste er tiltag, som en række tillidsfolk tidligere har udtrykt ønske om:

 • Kortere sagsbehandlingstid
 • Ingen (nævneværdig) kø i telefonen
 • Arrangementer med oplysning og netværksdannelse
 • Proaktiv tilgang ift udvalgte temaer, fx kontakt af lejere, som betaler 5.2-leje (der er gennemført et forsøg med stor succes)
 • Involvering i det politiske arbejde: Møder med politikere, støtte af frivillige
 • Gratis førelse af småsager for vores foreninger i principielle eller vigtige sager
 • Gratis byggetekniske besigtigelser
 • Tydeliggørelse af vores politiske arbejde
 • Regelmæssige proaktive kontakter med BR,  hvor rådgiveren henvender sig uopfordret
 • Udarbejdelse af flere pjecer og tjeklister til beboerrepræsentationernes og lejernes  brug. F.eks. ”Tjek dette ved vand/varmeregnskaber , kontakt os”, Hvad kan nye indflyttere i F, bruge B/R til.
 • Nyhedsbreve: Politisk nyt med links. Sæsonbetinget oplysning,  Juridisk nyt. Nye love og deres betydning, i et forståeligt sprog. FAQ´s
 • Udvidelse af bestyrelsesnettet  med guides og juridisk hjælp, udelukkende for foreninger
 • Flere, specialiserede kurser

Større kontingent

Hvis repræsentantskabet beslutter sig for at  hæve  foreningskontingentet for de tilknytttede beboerrepræsentationer (ikke  de almene  foreninger, en stor del af den udvidede  service vil kun kunne gælde beboerrepræsentationer)   med 75 kr. om året i gennemsnit, vil det give  LLO Hovedstaden en ekstra indtægt på  1,6 mio. kr. om året.

Når der foreslås en differentieret ændring i stigningen i foreningskontingentet, skyldes dette, at ressourceforbruget ved servicen for de helt små  foreninger er uforholdsmæssigt stort i forhold til de større foreninger. Det foreliggende forslag vil give LLOH´s større beboerrepræsentationer  en noget mindre stigning end de helt små . Forslaget udjævner ikke forskellen på ressourceforbruget pr. medlem, men bidrager til det. Forslaget bevarer det princip, at beboerrepræsentationer ikke skal betale et kontingent pr. lejer, der er større end det til enhver tid gældende kontingent  for kernemedlemskab.

Til en nedbringelse af  ventetiden for sagsbehandling og telefonrådgivning til et tilfredsstillende niveau, vil der  hertil medgå ca. halvdelen af det forøgede kontingent, mens resten vil kunne anvendes til nye initiativer, som defineres af repræsentantskabet og bestyrelsen.

Selv om kontingentet  for  LLOHs små beboerrepræsentationer  efter forslaget stiger mere pr. lejer end  for de større, vil det blive nemmere for mindre beboerrepræsentationer at eksistere. Med det nuværende kontingent skal en beboerrepræsentation med ned til 20 medlemmer have skriftlig fuldmagt fra hver enkelt lejer for at kunne opkræve kontingentet til LLO. Vedtages forslaget, vil kun beboerrepræsentationer med mindre end 16 medlemmer skulle have en sådan fuldmagt. Det bliver altså – på trods af stigningen – nemmere for mange af de LLOHs beboerrepræsentationer, der tidligere skulle have fuldmagter fra hver enkelt lejer. LLOH har ca. 50 sådanne beboerpræsentationer tilknyttet.

Kontingenter efter nuværende og foreslåede ændring:

Antal lejere

Forslag BR i alt

 Forslag pr. medlem

 Nuværende BR i alt

 Nuværende pr. medlem

Ændring pr. medlem

3

3330

1110,00

3270

1090,00

20,00

4

4440

1110,00

4360

1090,00

20,00

5

5550

1110,00

5450

1090,00

20,00

6

6660

1110,00

6540

1090,00

20,00

7

7770

1110,00

6747

963,86

146,14

8

8000

1000,00

6747

843,38

156,63

9

8000

888,89

6747

749,67

139,22

10

8000

800,00

6747

674,70

125,30

11

8000

727,27

6747

613,36

113,91

12

8000

666,67

6747

562,25

104,42

13

8000

615,38

6747

519,00

96,38

14

8000

571,43

6747

481,93

89,50

15

8000

533,33

6747

449,80

83,53

16

8000

500,00

6747

421,69

78,31

17

8000

470,59

6747

396,88

73,71

18

8000

444,44

6747

374,83

69,61

19

8000

421,05

6747

355,11

65,95

20

8000

400,00

6747

337,35

62,65

21

8000

380,95

6747

321,29

59,67

22

8000

363,64

6747

306,68

56,95

23

8380

364,35

7043

306,22

58,13

24

8760

365,00

7339

305,79

59,21

25

9140

365,60

7635

305,40

60,20

50

18640

372,80

15035

300,70

72,10

100

37640

376,40

29835

298,35

78,05

150

53440

356,27

42135

280,90

75,37

200

69240

346,20

54435

272,18

74,03

250

85040

340,16

66735

266,94

73,22

300

100840

336,13

79035

263,45

72,68

350

116640

333,26

91335

260,96

72,30

400

132440

331,10

103635

259,09

72,01

450

148240

329,42

115935

257,63

71,79

500

164040

328,08

128235

256,47

71,61

2.

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/10 2020

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.300 kr. (nuværende 1.273 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 875 kr. (nuværende 857 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige  kontingent til 555 kr. (nuværende 545 kr.)

Stigningen svarer til 1,8 % for kernemedlemmer og 2,15 for Plus- og Ekstramedlemmer og skal dække stigninger i LLO Hovedstadens omkostninger.

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vedtage reguleringen

 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser