Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

19-03-2021 h

Påskelukket

Kontoret holder påskeferie i perioden 29.03. - 5.04.2021 - Begge dage inkl.

Lejernes LO Hovedstaden ønsker alle en god påske.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Læs mere…
10-03-2021 h

Aflysning af enkeltmedlems-møde

Kære medlemmer

På grund af restriktionerne ift. forsamlinger aflyser Lejernes LO Hovedstaden enkeltmedlems-mødet d. 16.3.2021 på Vester Voldgade.

Når en ny mødedato er sat, vil vi annoncere det på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte os på repskab@lloh.dk

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
01-03-2021 h

Har du problemer med at komme igennem til os på telefonen – så læs her

Hvis du gerne vil igennem til os uden lang ventetid, kan du med fordel ringe om eftermiddagen
Rigtigt mange af LLOHs medlemmer vælger nemlig at ringe til os, så snart vores rådgivning åbner kl. 10. Det kan give kø på telefonerne.
Vi forsøger at bemande telefonerne, så vi kan tage mod alle opkald, men det kan være vanskeligt at forudse, hvor stort behovet er.

Du kan også med fordel sende os en mail, hvis dit opkald fx drejer sig om kontingentbetaling eller ændringer i dit medlemskab. Skriv til info@lloh.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer.

Venlig hilsen Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
01-02-2021 h

Claus Højte 25 år i LLO Hovedstaden

Mandag den 1. februar kan Direktør Claus Sahl Højte fejre 25 års jubilæum i LLO Hovedstaden.

En egentlig festligholdelse af dagen tillader Coronasituationen desværre ikke…

- men Landsorganisationen ønsker Claus et KÆMPE TILLYKKE med jubilæet

- og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Landsformand 

Læs mere…
29-01-2021 h

Lejernes LO Hovedstaden er lukket for fysiske møder

På baggrund af myndighedernes krav afholder Lejernes LO Hovedstaden ikke fysiske møder til og med 28 februar 2021.

Vi tilbyder i stedet telefonmøder eller virtuelle møder via Teams.

Ønsker du et møde, kan du som altid ringe til os på 33 11 30 75 eller sende en mail på info@lloh.dk

Læs mere…
08-01-2021 h

Corona og medlemsservice

Vi har åben men LLO Hovedstaden har efter ønske fra myndighederne hjemsendt vores medarbejdere.

Det betyder for dig som medlem, at det kan være vanskeligt at få kontakt med bestemte medarbejdere og at kommunikationen bliver forsinket.

Det er desuden ikke muligt at møde op i LLO Hovedstadens sekretariat uden aftale

Vi beklager ulejligheden og håber at corona-situationen hurtigt ændrer sig.

Læs mere…
06-01-2021 h

Guide til det årlige beboermøde

Guiden til det årlige beboermøde er nu udsendt til alle bebeorrepræsentationer. Hovednyhederne er anbefalinger til hvordan man afvikler fuldmagtsmøder og den nye bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

Hvis du, som formand, ikke har modtaget guiden, kan det være fordi, vi ikke har din mailadresse - og den vil vi meget gerne have opdateret. Så send den til os på info@lloh.dk

Husk at anføre jeres medlemsnummer og dit fulde navn, adresse og tlf. nr.

Hvis du har modtaget guiden men ikke længere er formand vil også gerne have en opdatering på hvem der er den nye formand i jeres forening.

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål til guiden.

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
21-12-2020 h

LLO Hovedstadens anbefalinger til afholdelse af beboermøder. 21. december 2020

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler, at man indtil videre ikke holder fysiske møder.
Vi anbefaler i stedet, at man afholder såkaldte fuldmagtsmøder.
Se her, hvordan man afholder et beboermøde i en privat udlejningsejendom via fuldmagter.

https://www.lloh.dk/nyheder/vis-nyheder?Action=1&NewsId=775&M=NewsV2&PID=3140

Du kan altid ringe til LLO Hovedstaden, hvis du har spørgsmål til afholdelse af møder.

Læs mere…
21-12-2020 h

Beboermøder og corona

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder indtil videre, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Myndighedernes anbefalinger og opfordringer til borgerne ændres løbende. Hold dig orienteret på www.coronasmitte.dk

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.

For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:

1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2021 fastsættes til 502 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 42 kr.pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader pr. 1/1 2021
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.

Hvis en eller flere lejere  protesterer over, at mødet afholdes pr. fuldmagt, så er man desværre nødt til at aflyse det. Mødet kan så indkaldes senere, når corona-epidemien er overstået. Hvis I aflyser mødet, skal I meddele udlejer det – og grunden til aflysningen.

Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden
 

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020

Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af møder
pga. risikoen for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen, der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen.

Når det igen er muligt, vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes på normal vis.

FULDMAGT
Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 502 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fuldmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

Underskrift:_________________________________________

 


 

Læs mere…
21-12-2020 h

Glædelig jul og godt nytår

 

2020 har budt på store fremskridt for lejerne i Danmark, med ny og bedre lejelovgivning. Den nye lovgivning er ikke kommet af sig selv. Den er kommet på baggrund af en meget stor indsats fra aktive lejere, lejertillidsfolk – og fra LLO.

2020 har også budt på mange udfordringer for LLO Hovedstadens medlemsservice, på grund af coronaepidemien. Vi håber, at 2021 byder på en oplukning af samfundet. Så snart det sker, står LLO Hovedstaden klar med åbne døre.

Medarbejderne i LLO Hovedstaden ønsker hermed medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

Læs mere…
08-10-2020 h

Det årlige repræsentantskabsmøde i LLO Hovedstaden er afholdt

Under trygge forhold og stor afstand mellem vores medlemmer afviklede vi d. 26.9.2020 vores årlige repræsentantskabsmøde i LLOH.

Som et nyt tiltag havde bestyrelsen valgt at afholde mødet på en lørdag.
Det gav tid og mulighed for at have gruppearbejde og debat om formiddagen, inden den formelle del af dagsorden gik i gang om eftermiddagen.
Bestyrelsen havde på forhånd defineret 3 debatgrupper som vores medlemmer kunne vælge sig ind i.

Det blev en god dag, hvor der blev diskuteret lystigt på kryds og tværs af medlemsgrupperne og mange deltagere tilkendegav bagefter, at det havde været produktivt at mødes med andre aktive lejere og dele viden.
Der blev bl.a. diskuteret vores medlemmers ønsker til LLOHs politiske arbejde fremover og ønsker til servicen i LLOH.
Bestyrelsen har noteret de mange gode forslag og vil arbejde videre med dem i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

På repræsentantskabsmødet takkede formand Helene Toxværd alle LLOHs tillidsfolk, for deres daglige arbejde i LLOHs medlemsejendomme.

Læs mere…
08-10-2020 h

Nye kontingentpriser for enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden

På repræsentantskabsmødet d. 26.9.2020, blev det besluttet at hæve kontingentprisen for enkeltmedlemmer.
Priserne er for et halvt års medlemskab og svarer til en stigning på ca. 2%
Stigningen træder i kræft pr. 1.10.2020 og fordeler sig således:

LLO - Basis: 555 kr.
LLO - Plus:   875 kr.
LLO - Ekstra: 1300 kr.
LLO - Kerne: 555 kr.

For LLO – Erhverv er priserne for et halvt års medlemskab:

LLO - Basis-Erhverv: 1110 kr.
LLO - Plus-Erhverv:  1750 kr.
LLO - Ekstra-Erhverv: 2600 kr.
LLO - Kerne-Erhverv: 1110 kr.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser