Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

15-02-2024 h

Hvornår kan du forvente svar, når du henvender dig til LLO Hovedstaden?

Sender eller afleverer du materiale til os, kan der gå op til fire uger, før du hører fra os. Vi bestræber os altid på at svare dig eller bistå dig, så hurtigt som muligt.

Selv om du ikke hører fra os, bliver din henvendelse set og registreret. I igangværende sager sørger din rådgiver altid for at overholde absolutte frister, sådan at din sag får det rigtige udfald.

LLO Hovedstaden er en medlemsforening. Da vi forsøger at holde kontingentet så lavt som muligt, er vi nødt til at prioritere de henvendelser, vi får fra vores medlemmer. Det, der haster mest eller er mest alvorligt, tager vi først. I perioder får vi et meget stort antal henvendelser og må derfor prioritere skarpt.

Dette betyder, at vores rådgivere er travlt beskæftiget og at vi dermed kan holde omkostningerne nede.

Når du ringer til os, kan du opleve ventetid. Hvis du har en igangværende sag og ikke ønsker at vente på at komme igennem, kan du bruge hjemmesiden lloh.dk og her bede din rådgiver kontakte dig i stedet.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
08-02-2024 h

INDKALDELSE TIL ENKELTMEDLEMS-MØDE – 12. MARTS KL. 16.30 -17.30

BRUG DIN MEDLEMSINDFLYDELSE 

INDKALDELSE TIL ENKELTMEDLEMS-MØDE – 12. MARTS KL. 16.30 -17.30
i Vester Voldgade 9, 1.sal. 1552 København V (lige ved Rådhuspladsen)

LLOH er medlemmernes organisation, så duk op og vær med til at påvirke hvilke veje, vi skal gå. Lejernes LO Hovedstaden er styret af en bestyrelse som er bestående af og valgt af, medlemmerne i Lejernes LO Hovedstaden.

Hvem kan komme:
Mødet denne dag er for alle enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden.
Det betyder at hvis du har et LLO Basis, Plus, Ekstra eller Kerne medlemskab kan du deltage på dette møde og bruge din medlemsindflydelse.

Hvad skal der ske på mødet:
Mødet er et valgmøde, hvor der vælges repræsentanter til Lejernes LO Hovedstadens repræsentantskab.
Repræsentantskabet er Lejernes LO Hovedstadens øverste myndighed.
Det er på repræsentantskabsmødet, som afholdes i april, at beslutningerne bliver taget og linjerne for det kommende år bliver lagt, både om Lejernes LO Hovedstadens politiske arbejde og om fx medlemsservice

Hvorfor skal du komme:
Du kan som enkeltmedlem være med til at påvirke disse beslutninger ved at dukke op til enkeltmedlemsmødet. Hvis du bliver valgt som repræsentant for enkeltmedlemmerne, kan du få stor indflydelse på Lejernes LO Hovedstadens virksomhed.

Hvordan kommer du med:
Er det noget for dig, så send os din tilmelding med navn og medlemsnummer senest d. 4. marts 2024, på mail repskab@lloh.dk eller med post til Lejernes LO Hovedstaden, Vester Voldgade 9, 1. 1552 København V

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
06-02-2024 h

Vinterferie - telefonrådgivning

På grund af vinterferien i uge 7 er der åbent i telefonerne fra 10-13 mandag til torsdag.

Mange af LLO Hovedstadens medlemmer er på ferie og det er en del af LLOHs medarbejdere også.
Fra mandag i uge 8 er telefonerne igen åbne fra 10-16, mandag til torsdag.

Venlig hilsen

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
24-01-2024 h

LLO: Ministers bog er fuld af fordomme om lejere. Lad det være et afsluttet kapitel, når han nu skal lovgive

Lejere passer også på deres boliger og indgår i frivillige fælleskaber. Det bør minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, indse inden regeringens kommende boligudspil, skriver LLO Hovedstadens direktør, Claus Højte i et debatindlæg i Altinget.

Baggrunden er, at Morten Dahlin er en af de fem yngre venstrefolk, der har skrevet bogen 'Må jeg være fri: Fem venstrefolk gør op med systemstaten', hvor de fem har stærke holdninger til boliger og boligformer. De mener, at ejerboligformen er den bedste, og at den bør fremmes på bekostning af lejeboligsektoren - en holdning vi i LLO langt fra er enige i.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-01-2024 h

LLO: Husk det nu - tag fotos!

En af LLO’s veteraner i ”marken”, Peer Marfelt, gentager det igen og igen: Husk nu at tage fotos ved ind-og udflytning og især at sørge for, at dine billeder er forsynet med dato. Det kan blive tusindvis af kroner værd!

Peer Marfelt er tidligere formand for LLO i Kolding, bor nu på Sydsjælland og er lægdommer ved boligretten i Nykøbing F. Han er oprevet over, hvad han ind imellem ser og hører om forglemmelser og dårlig forberedelse før en boligretssag – også fra lejeradvokater! Begge forhold har han oplevet kostede lejere dyrt i sager, de ellers kunne have vundet, siger han.

Noget af det, som Peer ser, er sager, hvor der ikke er datomærkning på fotodokumentation, og han fortæller, at det kan være et problem af bevismæssige årsager. ”Det er tudetosset og kan give helt forkert afgørelser”, siger Peer Marfelt, især fordi man let kan finde en række gode vejledninger og programmer på nettet, der er lige til at bruge. Så husk det nu – tag foto med dato!

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-01-2024 h

LLO-kongres i oktober 2024

Lejernes Landsorganisation har fastsat tidspunktet for sin næste kongres. Det bliver i weekend’en 5. og 6. oktober 2024.

Stedet er endnu ikke besluttet, men det bliver enten på Fyn eller i Hovedstadsområdet. Antallet af kongresdeltagere afhænger af de enkelte afdelingers medlemstal, men der regnes med et antal på ca. 75.

Kongressen er landsorganisationens øverste myndighed og holdes hvert tredie år. Den vedtager LLO’s love og vedtægter, arbejdsprogram m.v. og vælger formand, næstformand og derudover fem medlemmer til forretningsudvalget plus fem suppleanter.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
10-01-2024 h

Mange ting er galt: Kabler, vinduer, låger, tapet og maling

Hvad gør man, hvis man er indflyttet i en lejelejlighed, hvor udlejer ikke sørger for en kontrakt, og desuden ikke svarer telefonen, når lejer ringer og rykker for udbedring af mangler i lejemålet?

Det har et medlem spurgt os om:

Hej LLO

Jeg er medlem hos jer, og håber I kan hjælpe mig med, hvordan jeg skal forholde mig. Jeg er flyttet ind 1. maj 2023, men har stadig ikke fået en lejekontrakt, selvom jeg har bedt om det mange gange. Da jeg flyttede ind, aftalte jeg med udlejer, at jeg skulle betale 5.500 kr. i husleje pr. måned. til udlejers konto, og så fik jeg nøglerne udleveret, men jeg troede, at jeg ville få en kontrakt.

Derudover, så er der mange ting galt med huset, fx stikker nogle kabler ud af væggen i stuen, vinduet i soveværelset kan ikke lukkes rigtigt, lågerne i køkkenet hænger skævt, lidt af tapetet i stuen er begyndt at gå løs, udluftningskanalen i badeværelset virker ikke mere, og så er malingen på dørkarmene begyndt at krakelere. Hvad skal jeg gøre, når udlejer ikke længere vil tage telefonen, når jeg ringer?

 

Mvh.

Et frustreret medlem

 

LLO’s svar:

Kære frustrerede medlem

Tak for din mail. Jeg kan godt forstå, at det må være frustrerende, når din udlejer ikke længere er til at komme i kontakt med.

I forhold til spørgsmålet om lejekontrakt så kan man som udgangspunkt sagtens indgå en lejeaftale mundtligt. Det er dog sådan, at hvis en af parterne kræver det, så skal lejeaftalen udformes skriftligt. Det er dog vigtigt, at hvis aftalen laves skriftligt også, så skal det være de samme vilkår som den aftale, der allerede er indgået (medmindre man selvfølgelig aftaler andet).

Når I ikke har lavet nogen aftale om, at du skal overtage nogen del af vedligeholdelsespligten for udlejer, så betyder det, at udlejer både står for den indvendige og den udvendige vedligeholdelse, og dét har betydning i forhold til dit næste spørgsmål.

Jeg forstår det sådan, at du kun har haft kontakt til udlejer telefonisk, og i forhold til de mangler der er i boligen, vil jeg anbefale, at du kontakter udlejer skriftligt. Lav en liste over de mangler, der aktuelt er i lejemålet, og hvis det er meget omfattende, så del eventuelt listen op efter rum i boligen. Når du skriver til udlejer, så referer gerne til tidligere mundtlige aftaler så det dermed skriftliggøres, og så gør ham opmærksom på, at det er disse mangler, der er i boligen, og bed ham så sørge for udbedring af manglerne indenfor en nærmere bestemt frist, fx 2 uger.

Kan eller vil udlejer ikke udbedre manglerne, vil sagen kunne indsendes til Huslejenævnet i kommunen. Når sagen har været i høring og der er foretaget besigtigelse, vil nævnet kunne pålægge udlejer at udbedre manglerne inden en frist som nævnet fastsætter, og så vil de også kunne tage stilling til, hvor meget lejen kan nedsættes fremadrettet, hvis udlejer ikke sørger for udbedring indenfor nævnets frist.

Hvis det bliver aktuelt, anbefaler jeg at du kontakter din lokale LLO-afdeling, som vil kunne hjælpe med rådgivning om forløbet.

 

Med venlig hilsen

Rikke Daugaard Jepsen

Kontorleder, cand.jur. LLO – Servicekontoret i Aarhus

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
08-01-2024 h

Gratis webinar om Nettoprindeksering

Den 18. januar afholder LLO et webinar om Nettoprisindeksering (NPI).

Kurset er gratis giver Lejere i den private udlejningssektor, herunder boligsøgende, nuværende lejere og alle med interesse for forståelse af nettoprisindeksreguleringer af huslejen.

Læs mere…
02-01-2024 h

Webinar: Nyheder i Lejeretten

LLO´s kurser i 2024 - Nyheder i Lejeretten

Det er nu på fredag, at du kan deltage i årets første Nyheder i Lejeretten. Det er den 5. januar klokken 09-10, og du kan tilmelder dig her: https://bit.ly/3RhsYLC

Kan være et billede af 2 personer og tekst, der siger "LLO LEJERNES LANDSORGANISATION webinar Gratis online Nyheder i lejeretten I-Vi -Vi gennemgar ny praksis pả det lejeretlige omrade og analyserer dens betydning for vores radgivning, afgorelser mv. Fredag den F522 5. Januar 2024 09:00-10:00 Katrine Sparrewath, juridikchefLLO Hovedstaden Anders Sveno chefjurist nmark"

 

Læs mere…
20-12-2023 h

Boligforhold kan påvirke biologisk aldring mere end rygning

En ny undersøgelse viser, at det at bo til leje i privat udlejning kan føre til hurtigere biologisk aldring.

Faktisk viser resultaterne, at boligforhold kan have en større indvirkning på biologisk aldring end faktorer som rygning og arbejdsløshed.

Det er vigtigt at bemærke, at studiet ikke er dansk og derfor ikke direkte sammenligneligt med danske forhold.

Studiet tager udgangspunkt af personer i Storbritanien. Her er det (i grove træk) jungleloven, der gælder på lejemarkedet: Der er ingen nævneværdig lejerbeskyttelse. Det betyder fx at lejere kan opsiges uden begrundelse, hvilket skaber usikkerhed om boligsituationen.

Lejere, som ikke bor privat, men i "social housing" oplever ikke den samme aldring. Social housing er kendetegnet ved en lavere husleje, opsigelsesbeskyttelse og bedre vedligeholdte ejendomme.

Undersøgelsen indikerer dermed, at ordentlige boligforhold kan medvirke til bedre sundhed og trivsel.

Forfatterne til undersøgelsen konkluderer: “Policies to reduce the stress and uncertainty associated with private renting, such as ending no-fault evictions, limiting rent increases and improving conditions, may go some way to reducing the negative impacts.”

Jeg læser resultaterne som en påmindelse om, at boligpolitik ikke bare handler om fortolkning af lejekontrakter, men at det er vores liv og sundhed, det handler om.

Et lille lyspunkt er dog, at hvis personerne oplever forbedringer eller ændringer i boligforholdene, kan de negative sundhedseffekter muligvis afbødes eller vendes.

Læs evt. også The Guardians artikel om undersøgelsen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
19-12-2023 h

Ny lejelovgivning vedtaget

Lejelovsændringerne i L76 er i dag blevet vedtaget. Der var ingen ændringsforslag siden andenbehandlingen.

De fleste af lovændringerne træder i kraft d. 1. januar 2024.

Nogle af reglerne gælder dog med tilbagevirkende kraft.

Det er særligt relevant, for lejere der:

1) har en lejekontrakt, der er indgået d. 1.7.2022 eller senere,
2) har et kontraktsvilkår om nettoprisregulering og
3) bor i en ejendom opført før 1992.

De lejere vil kunne forvente lejestigninger.

Hvis du - eller nogen du kender - er i den situation, så kan du med fordel deltage i vores webinar om nettoprisindekseringer d. 18. januar 2024.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
14-12-2023 h

Alment grundkursus : Hvordan opnår afdelingsbestyrelsen maksimal indflydelse?

På dette webinar får du, som er medlem en almen afdelingsbestyrelse, gode råd, viden og teknikker til at opnå maksimal indflydelse på din boligafdeling.

Vi kommer omkring lovgivning, bekendtgørelser og fortolkning af vedtægter og du får LLO´s råd til, hvor du skal lægge vægten i dit arbejde – og hvor det ikke kan betale sig. Vi kommer også omkring den helt centrale budgetlægning, hvor afdelingsbestyrelsen og beboerne har afgørende indflydelse.

Tilmelding dig her

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser