Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

18-04-2024 h

Hvornår kan du forvente svar, når du henvender dig til LLO Hovedstaden?

Sender eller afleverer du materiale til os, kan der gå op til fire uger, før du hører fra os. Vi bestræber os altid på at svare dig eller bistå dig, så hurtigt som muligt.

Selv om du ikke hører fra os, bliver din henvendelse set og registreret. I igangværende sager sørger din rådgiver altid for at overholde absolutte frister, sådan at din sag får det rigtige udfald.

LLO Hovedstaden er en medlemsforening. Da vi forsøger at holde kontingentet så lavt som muligt, er vi nødt til at prioritere de henvendelser, vi får fra vores medlemmer. Det, der haster mest eller er mest alvorligt, tager vi først. I perioder får vi et meget stort antal henvendelser og må derfor prioritere skarpt.

Dette betyder, at vores rådgivere er travlt beskæftiget og at vi dermed kan holde omkostningerne nede.

Når du ringer til os, kan du opleve ventetid. Hvis du har en igangværende sag og ikke ønsker at vente på at komme igennem, kan du bruge hjemmesiden lloh.dk og her bede din rådgiver kontakte dig i stedet.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
18-04-2024 h

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Den 3. maj afvikler LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark næste gang webinaret "Nyheder i Lejeretten", hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

"Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem foråret og frem til sommerferien.

Du tilmelder dig her.

Læs mere…
15-04-2024 h

Lejerbeskyttelse med i nyt EU direktiv!

//Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO//

EU's reviderede energieffektiviseringsdirektiv er netop blevet vedtaget i EU-Rådet (12. april).

Direktivet indeholder krav om lejerbeskyttelse.

Bl.a. lyder det i direktivets artikel 17

"19. When providing financial incentives to owners of buildings or building units for the renovation of rented buildings or building units, Member States shall aim at financial incentives benefiting both the owners and the tenants.

Member States shall introduce effective safeguards, to protect in particular vulnerable households, including by providing rent support or by imposing caps on rent increases, and may incentivise financial schemes that tackle the upfront costs of renovations, such as on-bill schemes, pay-as-you-save schemes or energy performance contracting [...]"


Disse forbrugerrettigheder er ikke kommet af sig selv, men skyldes i høj grad den internationale lejerbevægelse International Union of Tenants (IUT), som Lejernes Landsorganisation Danmark er en del af.

Særligt de danske parlamentarikere Niels Fuglsang
og Morten Helveg Petersen skal have ros for deres store og internationalt anerkendte arbejde med direktivet.

Nu skal direktivet implementeres i dansk lovgivning. Det skal ske inden to år. I LLO følger vi processen nøje.

En række personer fra lejerbevægelsen har også gjort et kæmpe stykke arbejde for at komme i mål , herunder Barbara SteenbergenJohan MirtorpDan Nicander og mange flere. Tak til jer.

Læs mere…
22-03-2024 h

Nyt spørgsmål til ministeren

Sigurd Agersnap (SF) spørger Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om følgende:

“Vil ministeren kommentere artiklen »Smart forretningsidé eller langt over grænsen? Nye københavnere betaler 11.150 kroner om måneden for værelse på 15 kvadratmeter« fra KøbenhavnLiv den 18. marts 2024?

Det fremgår af artiklen, at firmaet LifeX lejer en lejlighed med mindst fem værelser ud på hver sin værelseskontrakt til i alt 55.750 kr. om måneden. Der er formentlig tale om fremleje.

Vil ministeren herunder svare på, om ministeren mener, at det er i overensstemmelse med gældende lovgivning at lave en sådan juridisk konstruktion, hvor familieboliger de facto nedlægges, med henblik på at boligen fremlejes som enkeltværelser?

I fald det ikke er i overensstemmelse med gældende ret, hvem kan da påklage forholdet og til hvilken myndighed?

I fald det er i overensstemmelse med gældende ret, vil ministeren så overveje at forbyde en sådan juridisk konstruktion?”

Det bliver interessant at se ministerens vurdering og holdning til spørgsmålet.

Jakob Juul-Sandberg har tidligere udtalt sig om sagen.

Læs mere…
20-03-2024 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde 2024

Tirsdag den 9. april afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Her kan du se de 2 forslag, som repræsentantskabet skal behandle.
Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

Forslag 1

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/5-2024

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.555 kr.
(nuværende 1.455 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 1.055 kr.
(nuværende 985 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige kontingent til 670 kr. (nuværende 625 kr.)

Motivation

Stigningen udgør ca. 7 %, som sammen med tidligere års stigninger i al væsentlig følger inflationen

 

Forslag 2

Bestyrelsen forslag til vedtægtsændring for LLO Hovedstaden

Formål: At bringe balance i bestyrelsens sammensætning

Baggrund: LLO Hovedstadens bestyrelse sammensættes via vedtægterne af medlemmer med forskellige baggrunde for at sikre demokratiet. I dag sammensættes bestyrelsen således

1 formand

2 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra enkeltmedlemsgruppen

4 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra beboerrepræsentationer/foreninger med flere end 25 beboelseslejemål.

2 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra beboerrepræsentationer/foreninger med 25 eller færre beboelseslejemål.

1 medlem vælges blandt repræsentanter fra andelsboligforeninger.

2 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra almene afdelingsbestyrelser/lejerforeninger.

1 medlem vælges af medarbejderne

LLO Hovedstaden har ikke længere andelsboligforeninger som medlemmer og har ikke haft det i 5 år. LLO Hovedstadens medlemsservice og det organisatoriske og politiske arbejde retter sig ikke mod andelsboligforeninger. Derimod udgør almene afdelinger i dag 1/3 af foreningsmedlemmerne og er således underrepræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne ændres, så medlemsgruppen andelsboligforeninger udgår og de almene foreninger får 3 pladser i bestyrelsen:

Forslag til repræsentantskabet om ændring af vedtægterne:

Vedtægternes §5 – nuværende:

Ӥ 5. Medlemsgrupper

5. 1. Organisationen består af 5 medlemsgrupper:

Enkeltmedlemmer

Beboerrepræsentationer og foreninger, der er omfattet af lejeloven, med over 25 lejemål

Beboerrepræsentationer og foreninger, der er omfattet af lejeloven med 25 lejemål eller derunder

Foreninger i alment boligbyggeri (omfattende såvel afdelingsbestyrelser som lejerforeninger)

Andelsboligforeninger”

Ændres til:

§ 5. Medlemsgrupper

5. 1. Organisationen består af 4 medlemsgrupper:

Enkeltmedlemmer

Beboerrepræsentationer og foreninger, der er omfattet af lejeloven, med over 25 lejemål

Beboerrepræsentationer og foreninger, der er omfattet af lejeloven med 25 lejemål eller derunder

Foreninger i alment boligbyggeri (omfattende såvel afdelingsbestyrelser som lejerforeninger)
 

Vedtægternes §7.3 – nuværende:

”7.3. Repræsentantskabet vælger bestyrelse, som består af 13 medlemmer.

Ud over formand og medarbejderrepræsentant vælges 11 medlemmer således:

2 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra enkeltmedlemsgruppen. Der vælges 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.

4 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra beboerrepræsentationer/foreninger med flere end 25 beboelseslejemål. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

2 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra beboerrepræsentationer/foreninger med 25 eller færre beboelseslejemål. Der vælges 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.

1 medlem vælges blandt repræsentanter fra andelsboligforeninger. Dette medlem vælges i lige år.

2 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra almene afdelingsbestyrelser/lejerforeninger. Der vælges 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.”

Ændres til:

7.3. Repræsentantskabet vælger bestyrelse, som består af 13 medlemmer.

Ud over formand og medarbejderrepræsentant vælges 11 medlemmer således:

2 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra enkeltmedlemsgruppen. Der vælges 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.

4 medlemmer vælges blandt repræsentanterne fra beboerrepræsentationer/foreninger med flere end 25 beboelseslejemål. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

2 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra beboerrepræsentationer/foreninger med 25 eller færre beboelseslejemål. Der vælges 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.

3 medlemmer vælges blandt repræsentanter fra almene afdelingsbestyrelser/lejerforeninger. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år.

Bestyrelsen for LLO Hovedstaden, 12. marts 2024

Læs mere…
18-03-2024 h

Påskelukket

Kontoret holder påskeferie i perioden 25.3. - 1.4.2024 - Begge dage inkl.

Lejernes LO Hovedstaden ønsker alle en god påske.

Læs mere…
13-03-2024 h

Webinar: Nyheder i Lejeretten, april 2024

LLO´s Nyheder i Lejeretten april 2024

Det er fredag den 5. april 2024, at du kan deltage i LLO´s Nyheder i Lejeretten

Hold din viden om lejeret up-to-date, når LLO gennemgår den nyeste retspraksis og lovgivning den første fredag i hver måned.

LLO’s Chefjurist Anders Svendsen og LLO Hovedstadens juridiske chef Katrine Sparrewath gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Kurserne indeholder typisk gennemgang af 3-4 aktuelle domme, og en generel orientering om ny lovgivning, ny litteratur eller andet med relevans for lejeretten.

https://www.vi-lejere.dk/artikler/posts/nyheder-i-lejeretten-april-2024/

 

Læs mere…
11-03-2024 h

Kan huslejenævnet hjælpe?

Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, kan du i mange tilfælde få hjælp hos huslejenævnet.

Betaler jeg egentlig for meget i leje? Er min varmeregning for høj? Skal jeg virkelig betale for opvaskemaskinen, som er gået i stykker? Vores hjem er vores base, men at bo til leje kan desværre også ofte indebære uenigheder mellem udlejer og lejer, som kan have tydelige modsatrettede interesser. Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, kan du i mange tilfælde få hjælp hos huslejenævnet. I denne artikel gennemgås i overordnede træk hvilke sager, huslejenævnet har kompetence til at behandle, og hvordan processen forløber.

Huslejenævnets kompetence

Alle kommuner i Danmark har pligt til at oprette et huslejenævn eller oprette et huslejenævn i samarbejde med andre kommuner. Huslejenævnet har kompetence til at behandle en lang række sager, herunder sager om huslejens størrelse, lejeforhøjelser, forbrugsregnskaber, parternes pligt til at renholde og vedligeholde, lejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder, opfyldelse af udlejerens pligt til at føre en indvendig vedligeholdelseskonto, istandsættelse ved fraflytning mv. Selvom huslejenævnet kan behandle en lang række sager, kan huslejenævnet dog ikke behandle de sager, som omhandler opsigelse og ophævelse af lejemål og afslag i lejen med tilbagevirkende kraft på baggrund af mangler. Disse sager skal derimod behandles af boligretten som første instans. Nævnet kan ligeledes afvise sager, hvor en egentlig bevisførelse er nødvendig. Dette kan gøre sig gældende, når det er nødvendigt med vidneafhøring eller syn og skøn. Idet huslejenævnet træffer afgørelser i konkrete sager mellem lejer og udlejer, er det ikke muligt at modtage rådgivning fra huslejenævnet selv. Huslejenævnet har dog en vejledningspligt, hvorfor nævnet kan yde generel vejledning om, hvilke sager nævnet kan behandle.

Hvem består Huslejenævnet af?

Selve huslejenævnet består af tre medlemmer: en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal formanden være uddannet jurist og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- og eller lejerorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to øvrige medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejer- og lejerforeninger. Nævnets afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og hvis lejerrepræsentanten og udlejerrepræsentanten ikke kan blive enige, gør formandens stemme udslaget.

Processen i Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistenævn, hvorfor nævnet kun kan behandle en sag, hvis der rent faktisk er en tvist mellem lejer og udlejer. Af samme grund vil det derfor altid være en god idé først og fremmest at tage kontakt til sin udlejer for at finde ud af, om konflikten kan løses ved mindelig dialog. Nogle huslejenævn kræver dokumentation for, at der er en konflikt mellem lejer og udlejer, hvorfor det – også i denne situation – er en god idé, at dialogen med udlejer foregår skriftligt. Såfremt udlejer ikke svarer, eller hvis det ikke er muligt at finde en løsning med sin udlejer, kan sagen indbringes for huslejenævnet. Dette koster et gebyr på 357 kr. (2024-niveau), som den, der indbringer sagen, skal betale.

En sag i huslejenævnet foregår på skriftligt grundlag. Der er således ikke tale om, at parterne skal møde op og forklare sig mundtligt. Både lejer og udlejer kan indbringe en sag for huslejenævnet, men i nogle sagstyper har udlejer decideret pligt til at indbringe tvisten for huslejenævnet, hvis udlejer vil fastholde sit krav. Dette gør sig for eksempel gældende i det tilfælde, hvor lejer får en varsling om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, og lejer rettidigt gør indsigelse mod denne over for udlejer. Hvis udlejer i så fald vil fastholde lejeforhøjelsen, skal udlejer indbringe tvisten for huslejenævnet, som kan tage stilling til, hvorvidt lejeforhøjelsen er berettiget. Når en sag er indbragt for huslejenævnet opstartes en høringsproces. Både lejer og udlejer vil blive hørt, og begge parter vil hverisær få mulighed for at læse og kommentere på hinandens skrivelser. Det er af denne grund vigtigt at pointere, at du som lejer vil få indsigt i alle de oplysninger, som huslejenævnet vil benytte som grundlag for at træffe afgørelse i sagen, og at du som lejer gennem hele høringsprocessen har mulighed for at kommentere på udlejers påstande og skrivelser. Det skal ligeledes bemærkes, at huslejenævnet er underlagt en pligt til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at huslejenævnet kan træffe afgørelse på et oplyst og korrekt grundlag. I nogle tilfælde vil huslejenævnet også komme ud for at besigtige lejemålet for derefter at lave en besigtigelsesrapport, som vil indgå i nævnets vurdering af sagen. De fleste huslejenævn i landet har desværre en lang sagsbehandlingstid, hvorfor det kan være nødvendigt at væbne sig med tålmodighed efter indbringelse af en sag. Når din sag har været forelagt nævnet, og nævnet er nået til enighed, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Afgørelsen vil indeholde en begrundelse for resultatet og en klagevejledning.

Særligt for København

Hvis din afgørelse er truffet af Københavns huslejenævn kan sagen ankes til Københavns ankenævn mod et yderligere gebyr på 188 kr. (2024-niveau). Alle andre huslejenævn i landet har ikke et ankenævn, hvilket betyder, at såfremt din afgørelse er truffet af et andet nævn end Københavns nævn, og du er uenig i afgørelsen, kan den ankes til boligretten. Huslejenævnets afgørelser kan være lange – men gør dig selv den tjeneste, at læse afgørelsen grundigt igennem. Hvis huslejenævnet har lagt vægt på forkerte oplysninger, kan huslejenævnet have pligt til at genoptage sagen – og inden for lejeretten kan selv de helt små detaljer have stor betydning for sagens udfald.

Hvad sker der, hvis udlejer ikke overholder afgørelsen?

Hvis du har fået en afgørelse fra huslejenævnet, hvoraf det fremgår, at du skal have penge tilbage fra udlejer, og udlejer ikke inden for fristen betaler disse penge, har huslejenævnet desværre ikke kompetence til at opkræve dit tilgodehavende hos udlejer. I denne situation kan du forfølge dit krav ved en inkassosag mod udlejer. Hvis du har fået en afgørelse fra huslejenævnet, hvoraf det fremgår, at udlejer bliver påbudt at udføre visse vedligeholdelsesarbejder, men udlejer ikke overholder afgørelsen, kan du som lejer bede Grundejernes Investeringsfond om at udføre arbejdet for udlejers regning.

Hvordan kan vi i LLO hjælpe dig?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt nævnet kan behandle en bestemt type sag eller er i tvivl om, hvordan sagen skal indbringes eller gerne vil have, at LLO hjælper dig med at køre din sag i huslejenævnet, så tøv ikke med at kontakte din lokale LLO-afdeling for at høre nærmere.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
08-03-2024 h

Lejer får medhold i 7 ud af 10 huslejesager

Københavns Kommune har offentliggjort en statistik over huslejens størrelse i sager afgjort af Ankenævnet for de københavnske huslejenævn.

Statistikken er opdelt efter lejefastsættelsesmetode.

Det fremgår af statistikken, at sager hvor lejemålet er gennemgribende moderniseret og derfor må lejes ud dyrere end efter lejelovens almindelige regler (de såkaldte 19,2-sager), blev sat ned i 71,9% af sagerne.

I de ovennævnte sager, hvor lejer fik medhold blev lejen i gennemsnit sat 345 kr. ned. Fra 1.826 kr. til 1.481 kr. pr. kvm.

LLO hilser det meget velkommen, at disse afgørelser meldes offentligt ud. Det bidrager til transparens for både lejere og udlejere. Noget som både har været efterspurgt af os, som Danmarks største lejerorganisation, og vores modpart i EjendomDanmark.

Kontakt LLO, hvis du tror at din husleje er for høj.

Link til statistikken.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
05-03-2024 h

Korttidsudlejning – EU-forslag om bedre overblik og transparens

I Europarlamentet har et overvældende flertal stemt for en begyndende regulering af korttidsudlejningsmarkedet, et marked som driver lejepriserne op.

For stemte 493 parlamentarikere, kun 14 stemte imod, mens 33 undlod at stemme, da forslaget var til afstemning den 29. februar 2024.

LLO har via den internationale lejerbevægelse – IUT (International Union of Tenants) aktivt deltaget i processen og hilser beslutningen velkommen:

"Overalt i Europa ses en stigning i korttidsudlejninger, samtidig med at der mange steder mangler boliger, der er til at betale. Korttidsudlejninger kan være fornuftigt nok i konkrete situationer, men det må ikke betyde, at ganske almindelige boliger omdannes til hotellignende udlejninger. For dermed forværres en allerede eksisterende boligmangel, og huslejerne presses op", siger Helene Toxværd, Landsformand for LLO.

Konkret indeholder forslaget et ensartet registreringssystem med fælles regler for formidlere af korttidsudlejning, f.eks. i forhold til Airbnb. Dette inkluderer specifikke registreringsnumre for udlejere, der annoncerer boliger til kortvarig udlejning online. Disse platforme skal fremover forpligtes til at rapportere aktivitetsdata til de nationale myndigheder månedligt.

I Danmark blev der i 2018 indgået en aftale om korttidsudlejning med Airbnb, bl.a. om udveksling af data, hvorefter Airbnb skulle indberette antallet af udlejningsdage og brugernes totale indtjening direkte til Skat. Efter den aftale blev det muligt at have betalende besøgende i op til 70 dage om året, hvis udlejningstjenesten indberetter overnatningerne direkte til Skat. Sker det ikke, kan (korttids)udlejer maksimalt udleje til ferie og fritidsformål 30 dage om året.

”I Danmark, med de regler vi selv har på området, vil forslaget nok ikke få den helt store betydning. Men forslaget vil helt sikket få stor betydning i mange andre EU-lande, hvor der er mindre styr på boligmarkedet, mindre styr på ejerforhold, og på f.eks. indberetninger til myndigheder og skat. I sig selv giver indsamling og registrering af data ingen forbedringer i forhold til lejerne, men det giver et grundlag for fremtidige diskussioner og beslutninger i forhold til, hvordan vi indretter boligmarkederne i EU's medlemslande. Korttidsudlejning via f.eks. Airbnb er grænseoverskridende, og det er derfor positivt, at der også på europæisk plan arbejdes med at skabe overblik og yderligere transparens”, afslutter Helene Toxværd.

Parlamentets vedtagelse fra 29. februar 2024.
Kommissionens forslag fra 2022.
Pressemeddelelse om Parlamentets behandling (på engelsk).

Forslaget skal endeligt vedtages af Rådet i nærmeste fremtid.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
28-02-2024 h

LLO: Sag om evakuerede beboere afslører hul i loven

Beboerne i boligområdet Stævnen i Snekkersten, der består af 65 nedrivningstruede rækkehuse, har ikke ret til genhusning - et lovgivningsmæssigt problem vurderer vi i LLO. 

Alligevel gør Boliggården, der ejer Stævnen, hvad de kan for at genhuse de 122 beboere, på trods af at de i følge loven ikke skal, når der er tale om bygninger der kan styrte sammen pga. en konstruktionsfejl.

Loven er forskellig - alt efter typen af hændelse

Hvis der i stedet var tale om brand, anden pludselig opstået skade eller renovering ville beboerne være dækket af genhusningspligt, hvorfor vi i LLO mener, at der er behov for at se på, om loven skal ændres.

Lejernes Landsorganisation er enig i, at det ville være fornuftigt, hvis politikerne så på, om loven skal ændres, så det ikke bliver typen af ulyksalige årsager, der er afgørende for, om man er beskyttet, hvis ens bolig bliver ubeboelig.

- Vi har jo set flere steder de seneste år, at almene boligafdelinger pludselig skal rømmes af forskellige årsager. Derfor synes vi, at det skal præciseres i loven, at man også kan blive genhuset i den slags situationer, siger Claus Højte til TV2 Kosmopol.

Læs mere…
26-02-2024 h

Telefonrådgivningen – Onsdag d. 28 februar

På torsdag åbner vores telefoner kl. 11 på grund af medarbejderkonference i sekretariatet.

Vi er på igen fra kl. 11-16

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser